Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
8.6: Økonomisk politik

Finanspolitik

 • Sæt jer sammen i grupper og brug figur 8.12 og fortsæt disse korte skitser:
  • Skatten falder à forbruget stiger à …
  • Det offentlige forbrug stiger à …
  • De offentlige investeringer stiger à …
 • Fortsæt med figur 8.13 og fortsæt disse korte skitser:
  • Skatten stiger à …
  • Det offentlige forbrug falder à …
  • De offentlige investeringer falder à …
 • Diskuter hvilke økonomiske mål kan blive forbedret, hvis regeringen førte en mere ekspansiv finanspolitik? Vurdér, hvilke økonomiske mål der ofte forværres ved brug af en ekspansiv finanspolitik.
 • Diskuter hvilke økonomiske mål kan blive forbedret, hvis regeringen førte en mere kontraktiv finanspolitik? Vurdér, hvilke økonomiske mål der ofte forværres ved brug af en kontraktiv finanspolitik.

Pengepolitik

 • Sæt jer sammen to-og-to fortsæt disse korte skitser:
  • Renten falder à investeringerne stiger à …
  • Renten stiger à investeringerne falder à …
 • Sæt dig i en gruppe. Vurder om det vil have samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis nationalbanken laver en rentestigning? Eller til en rentesænkning? Undersøg ved hjælp af det økonomiske kredsløb, hvilke økonomiske mål som kan forbedres ved brug af hhv. en kontraktiv og ekspansiv pengepolitik. Vurdér, hvilke økonomiske mål der forværres af hhv. en kontraktiv og ekspansiv pengepolitik.

Strukturpolitik

 • Se partifilmene om fattigdom og ulighed. Hvilke partier tror du vil være mest tilbøjelig til at benytte sig af stramningsstrategien? Og hvilke vil være mere tilbøjelige til at benytte sig af opkvalificeringsstrategien? Brug også figur 8.14.
 • Hvilket instrument ville du anvende, hvis du var beskæftigelsesminister i Danmark? Vil det være stramningsstrategien eller opkvalificeringsstrategien? I din begrundelse skal du kunne argumentere for både fordele og ulemper ved strategien. Tænk først over det selv og diskuter det efterfølgende i klassen.