Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
8.4: Hvad er god økonomi?
 • Sæt dig sammen med din sidemakker og:
  • 1. Undersøg, hvordan man måler vækst?
  • 2. Hvorfor er det vigtigt, at der er vækst i samfundet?
  • 3. Hvorfor er et højt BNP kan være et udtryk for et lands rigdom og samtidig ikke nødvendigvis er et udtryk for velfærd blandt landets borgere.
  • 4. Hvordan har væksten været i den danske økonomi i de sidste 10 år – brug figur 8.6?
  • 5. Er der sammenhæng mellem økonomisk vækst og beskæftigelsen – sammenhold figur 8.6 og figur 8.7?
  • 6. Hvorfor er det vigtigt, at væksten i dansk økonomi er ca. 2 % om året – har det noget at gøre med det vi inden for økonomi kalder for produktiviteten?
 • Sæt jer i en gruppe på fire og undersøg ved hjælp af Internettet:
  • 1. Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark?
  • 2. Hvem hører ind under gruppen ”arbejdsløse”?
  • 3. Sammenlign ungdomsarbejdsløsheden for Danmark og andre lande i EU.
  • 4. Se figur 8.8. Der findes forskellige typer af arbejdsløshed. I skal diskutere de forskellige typer af arbejdsløshed igennem og forsøge at komme med nogle konkrete bud på, hvordan den enkelte type af ledighed bedst kan bekæmpes.
 • Sæt dig sammen med 2-3 andre.
  • 1. Undersøg forholdet mellem eksport og import for perioden efter 2000.
  • 2. Forsøg at komme med en forklaring på udviklingen fx corona-krisens påvirkning.
  • 3. Hvilke tre lande eksporterer Danmark mest til?
  • 4. Hvilke tre lande eksporterer Danmark mindst til?
  • 5. Hvilke tre lande importerer Danmark mest fra?
  • 6. Hvorfor tror I, at Danmark importerer mest lige præcis fra de tre lande, som I har fundet frem til?
 • Sæt dig sammen med to makkere.
  • 1. Hvordan defineres bæredygtig udvikling? Og hvad er grøn vækst?
  • 2. Gennemgå figur 8.9 og figur 8.10. Hvad viser de?
  • 3. Kom på et konkret eksempel fra klimadebatten i Danmark, hvor ønsker om bæredygtig udvikling kan komme i konflikt med målet om økonomisk vækst.
  • 4. Find og undersøg FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • 5. Vælg et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og forklar, hvorfor det er vigtigt for bæredygtig udvikling.
  • 6. Diskutér, hvordan der er sammenhæng mellem FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • 7. Undersøg, hvordan det står til med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i Danmark.
  • 8. Diskutér fx, hvorfor der er problemer med:
   • Fattigdom. Se her.
   • Ligestilling og vold mod piger og kvinder i Danmark. Se her.
  • 9. Diskutér, hvordan FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan implementeres i din hverdag, og hvilke konsekvenser det har, og muligheder det giver.
 • Diskutér, hvordan kan der være konflikter mellem forskellige økonomiske mål fx:
  • Vækst i BNP og bæredygtig udvikling
  • Lav inflation og lav arbejdsløshed