Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
8.5: Udsving i økonomien
 • Se instruktionsfilmen: Hvad er økonomiske konjunkturer? Brug figur 8.11 og forklar derefter din sidemand:
  • 1. Hvad er økonomiske konjunkturer.
  • 2. Gennemgå alle fire konjunkturer.
  • 3. Forklar, hvordan og hvorfor en konjunktur skifter til en anden konjunktur fx fra højkonjunktur til nedgangskonjunktur.
  • 4. Giv eksempler på tidspunkter, hvor Danmark har oplevet nedgangs- og lavkonjunkturer og forsøg at forklar, hvorfor det er sket.
  • 5. Giv eksempler på tidspunkter, hvor Danmark har oplevet opgangs- og højkonjunkturer og forsøg at forklar, hvorfor det er sket.
 • Undersøg den nuværende økonomiske konjunktur herunder hvordan det står til med BNP, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalancen den offentlige sektors indtægter og udgifter samt balancen på statens finanser.