Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
8.1: Behov, prioriteringer og privatøkonomi
  • Se figur 8.1 og begrebsfilm, hvor Lisbeth Zornig forklarer Maslows behovspyramide. Kom med konkrete eksempler på, hvad der skal til for at opfylde de forskellige lag i pyramiden. Hvor i pyramiden befinder dit forbrug sig mest? Synes du, at Maslow har ret i, at hvis mennesket føler sig påskønnet og kan realisere sine ønsker og drømme, vil det motivere til endnu mere påskønnelse og selvrealisering?
  • Se debatfilmen om klasseforskelle i Danmark. Hvad fortæller Lisbeth Zornig om, at vokse op i underklassen? Reflekter sammen med din sidemakker over, hvorfor er der stadig danske børn og mange af verdens befolkning, som vokser op i fattigdom og ikke får opfyldt de nederste lad i behovspyramiden.
  • Forklar tabel 8.1 for din sidemakker. Placer jer selv og jeres familier i tabellen. Først efter indkomstgruppe. Derefter livskvalitet fra 0-10, hvor 10 er højest livskvalitet. Overvej sammenhængen mellem indkomst og livskvalitet. Kunne du godt tænke dig en anderledes placering i tabellen?
  • Undersøg tabel 8.2. Sæt sig sammen med en eller to makkere. Undersøg ved hjælp af tabellen, hvordan forbrugsmønsteret er ens og forskellige i forskellige indkomstgrupper? Er der sammenhæng mellem, hvor meget man tjener, og hvad man forbruger? Kan man anvende Maslows behovspyramide til at forklare forskelle og ligheder mellem forskellige indkomstgruppers forbrug?