Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
8.3: Samfundsøkonomi og det økonomiske kredsløb
 • Snak med sidemanden om citatet:
  • Når vi i samfundsfag beskæftiger os med økonomi, så er det oftest samfundsøkonomi. Samfundsøkonomi handler om, hvilke overordnede behov der er i samfundet, og hvordan ressourcerne fordeles og anvendes mellem borgerne. For ligesom du må prioritere mellem behov i dit eget liv, så er der heller ikke ubegrænsede ressourcer i samfundet, så også her skal der prioriteres.
 • Overvej, hvordan fx ressourcer som rent drikkevand, uddannelse og lægehjælp er begrænsede ressourcer, som fordeles i samfundet. Lav en brainstorm over ressourcer, der fordeles af samfundet.
 • Se instruktionsfilmen: Hvad går det økonomiske kredsløb ud på? Forklar derefter din sidemand:
  • Hvad det økonomiske kredsløb og brug figur 8.4.
  • Inddrag alle de økonomiske sektorer og giv konkrete eksempler på økonomiske aktører fx er en familie et eksempel på en husholdning.
  • Giv eksempler på, hvordan du selv har været en del af det økonomiske kredsløb, fx hvordan dit forbrug har påvirket det økonomiske kredsløb.
  • Undersøg, hvordan din uddannelsesinstitution indgår i det økonomiske kredsløb.
 • Undersøg hvordan jeres forbrug bidrager til dansk økonomi. Tag fx udgangspunkt i de ejendele som du har på eller har tæt ved dig fx mobiltelefon, tasker, tøj, musikafspillere computer, sko osv. Hvor komme disse varer fra? Undersøg, hvilke virksomheder der producerer, distribuerer, leverer og forhandler disse produkter. Se figur 8.4 . Forklar ejendelenes bevægelse i det økonomiske kredsløb. Vurder hvordan dit forbrug har bidraget til dansk økonomi.
 • Se figur 8.4 . Undersøg, hvordan følgende fire økonomiske begivenheder kan påvirke den danske samfundsøkonomi. Du skal bruge det økonomiske kredsløb til at besvare de f spørgsmål:
  • Hvis skatten sættes op, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien?
  • Hvis lønnen på arbejde stiger, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien?
  • Hvis skatten sættes ned på lønindkomst, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien?
  • Hvis renten på udlån sættes ned, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien?
  • Hvis virksomhedernes eksport af varer til udlandet falder, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien?
 • Ifølge Danmarks Statistik havde den gennemsnitlige dansker en indkomst på i alt 338.122 kr. om året før skat i 2019. Ud over løn indeholder indkomst også bl.a. afkast af formuer, indkomst fra selvstændig virksomhed og indkomstoverførsler. Undersøg:
  • Brug Figur 8.5 og forklar, hvad den gennemsnitlige dansker betaler i skat.
  • Undersøg, hvor mange danskere der betaler topskat.
  • Ifølge Danmarks Statistik var syv ud af ti, der betalte topskat i 2017, mænd. Forklar hvorfor.
  • Diskutér, hvad der sker, hvis topskattegrænsen rykkes til 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. 800.000 osv. eller afskaffes.
 • Undersøg dine kvitteringer og forklar momsen på de varer, du har købt, og forklar hvordan det påvirker det økonomiske kredsløb (brug figur 8.4).
 • Undersøg, hvilke virksomheder der kan få tilskud i Danmark, og forklar hvordan det påvirker det økonomiske kredsløb (brug figur 8.4).
 • Undersøg renten i forskellige banker, hvis du skal købe et hus til 1.000.000,-, og forklar hvordan det påvirker det økonomiske kredsløb, hvis renten stiger eller falder (brug figur 8.4).