Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
TJEK-PÅ-LEKTIEN

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for.
Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten,
dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

8.0: Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark

 • Hvad er forbrug?
 • Hvad er forbrugssamfundet?
 • Hvad handler økonomi om?

8.1: Behov, prioriteringer og privatøkonomi

 • Hvad handler Maslows behovspyramide om?
 • Hvad er mangelbehov?
 • Hvad er vækstbehov?
 • Hvad er et forbrugsmønster?

8.2: Hvordan fungerer markedet?

 • Hvad menes med begrebet markedet?
 • Hvad er markedsmekanismen et udtryk for?
 • Hvad betyder udbud?
 • Hvad betyder efterspørgsel?
 • Hvad er prisdannelse?
 • Hvordan kan udbud og efterspørgsel forklare prisdannelsen?

8.3: Samfundsøkonomi og det økonomiske kredsløb

 • Hvad er samfundsøkonomi?
 • Hvad er det økonomiske kredsløb?
 • Hvad er sektorerne i det økonomiske kredsløb?
 • Hvad er husholdninger?
 • Hvilken sektor producerer?
 • Hvad er den finansielle sektor?
 • Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv?
 • Hvordan fungerer indkomstskat i Danmark?
 • Hvilken sektor i det økonomiske kredsløb betaler indkomstskat?
 • Hvad er ”Robin Hood-princippet”?
 • Hvad er en progressiv beskatning?
 • Hvad er en flad skat?
 • Hvad er selskabsskat, og hvilken sektor i det økonomiske kredsløb betaler selskabsskat?
 • Hvad er en afgift?
 • Hvad er indirekte skat?
 • Hvad er den finansielle sektors rolle i det økonomiske kredsløb?
 • Hvad er rente?
 • Hvad er pengekredsløbet?
 • Hvordan påvirker udlandet i det økonomiske kredsløb?
 • Hvad er import og eksport?

 

8.4: Hvad er god økonomi?

 • Hvad er de økonomiske mål?
 • Hvad menes med økonomisk vækst?
 • Hvad er et bruttonationalprodukt (BNP)?
 • Hvad menes med produktivitet?
 • Hvad menes med økonomisk vækst?
 • Hvilke forskellige typer arbejdsløshed findes?
 • Hvad har økonomisk vækst og lav arbejdsløshed med hinanden at gøre?
 • Hvad er konsekvenserne ved høj arbejdsløshed?
 • Hvad er lav inflation?
 • Hvad kan inflation have af negative konsekvenser?
 • Hvad er konkurrenceevne?
 • Hvordan kan inflation påvirke konkurrenceevnen?
 • Hvad menes med betalingsbalancen?
 • Hvad er balance på det offentlige budget?
 • Hvad menes med en bæredygtig økonomi?
 • Hvad er grøn vækst?
 • Hvordan opfattes bæredygtig udvikling i FN’s 17 verdensmål?
 • Hvordan kan der være konflikter mellem de forskellige økonomiske mål?

8.5: Udsving i økonomien

 • Hvad er konjunktursvingninger for noget?
 • Hvad menes der med, at samfundsøkonomien en gang imellem oplever stød?
 • Hvad kan præciseres ved brug af konjunkturbegrebet?
 • Hvilke fire konjunkturbegreber kan forklare samfundsøkonomiens aktivitetsniveau?
 • Hvad er opgangskonjunktur?
 • Hvad er højkonjunktur?
 • Hvad er nedgangskonjunktur?
 • Hvad er økonomisk recession?
 • Hvad er lavkonjunktur?
 • Hvordan foregik finanskrisen?
 • Hvordan påvirker corona-krisen økonomien?

 

8.6: Økonomisk politik

Finanspolitik

 • Hvad menes med finanspolitik?
 • Hvad er ekspansiv finanspolitik?
 • Hvilke tre instrumenter kan anvendes for at føre ekspansiv finanspolitik?
 • Hvad er fælles for, hvordan de tre instrumenter virker?
 • Hvad er kontraktiv finanspolitik?
 • Hvornår kan en kontraktiv finanspolitik være fordelagtig?
 • Hvilke tre instrumenter kan anvendes for at føre kontraktiv finanspolitik?
 • Hvad er fælles for, hvordan de tre instrumenter virker?
 • Hvad kan være problemet med en kontraktiv finanspolitik?

Pengepolitik

 • Hvad er en ekspansiv pengepolitik?
 • Hvilken virkning kan ekspansiv pengepolitik få?
 • Hvad er kontraktiv pengepolitik?
 • Hvilken virkning kan kontraktiv pengepolitik få?

Strukturpolitik

 • Hvad handler strukturpolitik om?
 • Hvilke politiske tiltag kan strukturpolitik bestå af?
 • Hvad er stramningsstrategien?
 • Hvad er opkvalificeringsstrategien?

8.7: Skal politikere blande sig i markedet?

 • Hvad er markedsøkonomi?
 • Hvad er planøkonomi?
 • Hvad er blandingsøkonomi?
 • Hvad er finansloven?