Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
8.2: Hvordan fungerer markedet?
 • Se instruktionsfilmen: Hvordan fungerer markedet? Forklar derefter din sidemand
  • 1. Hvad markedet er
  • 2. Hvordan der sker en prisdannelse på markedet.
  • 3. Inddrag til sidst figur 8.2 i forklaringen, og brug begreberne udbud, efterspørgsel og markedsligevægt i din forklaring.
  • 4. Placer virksomheder og husholdninger i figuren og forklar, hvordan de handler på markedet.
  • 5. Giv eksempler på, hvordan du selv har været en del af et marked, hvor prisen blev aftalt mellem køber og sælger. Det kan være, at du har solgt en koncertbillet eller købt en brugt cykel, og prisen blev forhandlet.
  • 6. Diskutér markedets betydning for samfundsøkonomien på klassen.
 • Se figur 8.3. Sæt dig sammen med en makker og snak om:
  • 1. Hvorfor kan efterspørgslen på en vare stige?
  • 2. Hvorfor kan efterspørgslen på en vare falde?
  • 3. Hvorfor kan en producent vælge kun at sende et begrænset antal af deres varer på markedet?
  • 4. Hvorfor kan en producent vælge at sende en stor mængde af den samme vare på markedet – og hvilken betydning vil det have for prisen?