Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
 • Figur 8.1: Abraham Maslows behovspyramide
 • Figur 8.2: Udbud og efterspørgsel – prisen findes hvor de mødes
 • Figur 8.3: Udbud, efterspørgsel og prisen – markedsmekanismens effekter på pris
 • Figur 8.4: Det økonomiske kredsløb
 • Figur 8.5: Simpel model over indkomstskattesatser i Danmark 2021
 • Figur 8.6 Udviklingen i Danmarks BNP. Realvækst i forhold til foregående periode. 1990-2020. Procent
 • Figur 8.7: Arbejdsløshed i Danmark. Bruttoledige. 2007-2021. Procent
 • Figur 8.8: Forskellige typer af arbejdsløshed
 • Figur 8.9: Økonomi og natur
 • Figur 8.10: BNP og drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter 1990- 2019 (indekstal)
 • Figur 8.11: Konjunkturbølger i samfundsøkonomien
 • Figur 8.12: Ekspansiv finanspolitik
 • Figur 8.13: Kontraktiv finanspolitik
 • Figur 8.14: Strukturpolitik – opkvalificering eller stramning
 • Figur 8.15: Forskellige økonomiske systemer, styrker og svagheder