Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
6.6 Politisk deltagelse og medborgerskab
 • Se instruktionsfilmen: Hvordan betyder statsborgerskab, medborgerskab og modborgerskab? Forklar derefter din sidemand, hvad statsborgerskab, medborgerskab og modborgerskab er. Brug til sidst figur 6.19 i din forklaring.
 • Se partifilmene demokrati og medborgerskab. Opstil et skema med din sidemakker med en oversigt over de forskellige partier og deres syn på, hvordan man bliver en god demokratisk medborger i samfundet. Sammenlign dette med figur 6.18 og figur 6.19.
 • Se begrebsfilmen, hvor Aydin Soei forklarer, hvad modborgerskab er. Undersøg figur 6.19. Fortæl din sidemakker hvad begrebet: modborger betyder. Diskuter, hvordan folk bliver modborgere? Og hvordan det kan undgås?
 • Brug figur 6.19 og beskriv, hvornår du selv har oplevet eller været en medborger eller en modborger, og hvordan.
 • Hurtigskrivning: Skriv løs i 5 minutter om, hvad begrebet samfundssind betyder. Fremlæg de elementer, du synes er vigtigst.
 • Se film om diskrimination og forklar, hvorfor nogle borgere kan blive diskrimineret på forskellige måder. Koble det sammen med forskellige typer at magt i tekstboks 6.1. Hvordan kan forskellige typer af magtanvendelse fører til diskrimination.
 • Undersøg debattonen i debatter fx på sociale medier, i debatprogrammer på TV osv. Er der forskellige normer i de forskellige debatter. Diskutér om der er mere eller mindre diskrimination i de forskellige debatter.
 • Se debatfilmen om rettigheder og pligter i Danmark. I filmen er der en del snak om menneskerettigheder. Hvad siger de forskellige debattører om menneskerettigheder? Hvad ved du om menneskerettigheder? Brug nettet til at undersøge, hvad det vil sige at noget er en menneskerettighed.
 • Undersøg, hvad menneskerettighederne konkret handler om – sammenlign menneskerettighederne i Danmark, Europa og i FN – er det de samme eller er der forskelle?
 • Læs tekstboks 6.3 og diskuter i grupper, hvorfor retssystemet er vigtigt for henholdsvis demokratiet og menneskerettighederne? Afslut jeres diskussion med at skrive en argumentation for menneskerettigheder og demokrati – og hvor i lægger vægt på vigtigheden af et retssystem.
 • Se debatfilm om transpersoners rettigheder. En forudsætning for, at menneskerettighederne overholdes, og at vi kan kalde os et demokrati, er, at vi i Danmark har et retssamfund. Tag udgangspunkt i filmen, men brug også nettet til at tale om lighed for loven, formel ligestilling, menneskerettigheder og Danmark som retssamfund.