Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
 • Figur 6.1: Tre politiske styreformer
 • Figur 6.2: To former for demokrati
 • Figur 6.3: Konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati
 • Figur 6.4: Eastons model af det politiske system
 • Figur 6.5: Magtens tredeling
 • Figur 6.6 To politiske systemer. Parlamentarisme i Danmark og et præsidentielt politisk system i USA
 • Figur 6.7: Den parlamentariske styringskæde – den ideelle, altså hvordan den bør se ud
 • Figur 6.8: Den parlamentariske styringskæde – en mere virkelighedsnær version
 • Figur 6.9: Valgmådernes betydning for valgresultatet
 • Figur 6.10: Folketingets og regeringens indbyrdes kontrolmidler
 • Figur 6.11: Regeringstyper i Danmark
 • Figur 6.12: Lovgivningsprocessen i Danmark
 • Figur 6.13: Politiske beslutningsprocesser i Danmark påvirkes også af verden omkring os
 • Figur 6.14: EU gør sin indflydelse gældende på statsligt, regionalt og kommunalt niveau i Danmark
 • Figur 6.15: Retssystemets organisering i Danmark
 • Figur 6.16: Udvikling af medborgerrettigheder i et demokratisk samfund
 • Figur 6.17: Demokratiet har både rettigheder og pligter. Balancen er der ideologisk uenighed om
 • Figur 6.18: Rettigheder og pligter, identitet og tilhørsforhold og deltagelse – medborgerskab i DK
 • Figur 6.19: Eksempler på politisk deltagelse og politiske aktiviteter som medborger og modborger