Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
TJEK-PÅ-LEKTIEN

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for.
Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten,
dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

6.1: Politik og politiske styreformer

 • Giv en definition af begrebet politik
 • Hvad er en politisk styreform?
 • Hvilke tre politiske styreformer kan man skelne imellem?
 • Hvad er forskellen på demokrati, autokrati og teokrati?
 • Hvad er et diktatur?

6.2: Hvad er et demokrati?

 • Hvad er Dahls fem kriterier for et demokrati?
 • Hvad er et direkte demokrati?
 • Hvad er repræsentativt demokrati?
 • Hvad handler konkurrencedemokratiet om?
 • Hvad handler deltagelsesdemokratiet om?

6.3: Demokrati i praksis: Det danske politiske system og magt

 • Hvad er henholdsvis private og offentlige anliggender for noget? Giv eksempler.
 • Hvad er det Eastons model af det politiske system illustrerer?
 • Hvad betyder input, feedback og output?
 • Hvem er det der giver feedback og hvorfor er dette element uhyre væsentligt i et demokratisk politisk system?
 • Hvad er magt, og hvilke former kan magt antage?
 • Hvad handler magtens tredeling om?
 • Hvad er parlamentarisme?
 • Hvad er forskellen på negativ og positiv parlamentarisme?
 • Hvordan er et parlamentarisk system og et præsidentielt system forskelligt fra hinanden?
 • Hvad er ”checks and balances”?

6.4: Den parlamentariske styringskæde og magtdeling i det danske system

 • Hvad er den parlamentariske styringskæde, og hvorfor kaldes det for en styringskæde?'
 • Hvad er en valgmåde?
 • Hvad er forskellen på forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse?
 • Nævn to lande, hvor man benytter sig af den valgmåde, der populært betegnes Winner takes it all
 • Hvad er et to-partisystem?
 • Hvad er et flerpartisystem?
 • Hvad er forskellen på regeringspartier, støttepartier og oppositionspartier?
 • Hvad er en regering?
 • Hvad er centraladministrationen?
 • Hvad er en embedsmand?
 • Hvad er forskellen på en mindretalsregering og en flertalsregering?
 • Hvad er initiativfasen?
 • Hvad er lovforberedelsesfasen?
 • Hvad er beslutningsfasen?
 • Hvad er implementeringsfasen?
 • Hvad er forvaltningen?

6.5: Udlandets indflydelse på de politiske beslutningsprocesser i Danmark

 • Hvad er suverænitet, og hvad er en suveræn stat?
 • Er Danmark med i EU?
 • Hvad er den lovgivende, udøvende og dømmende magt i EU?
 • Hvad er forskellen på en forordning og et direktiv?
 • Hvad er en international aktør?
 • Nævn eksempler på internationale aktører.
 • Hvad er de danske EU-forbehold?

6.6: Politisk deltagelse og medborgerskab

 • Hvad er civile rettigheder?
 • Hvad er politiske rettigheder?
 • Hvad er sociale rettigheder?
 • Hvad er en pligt?
 • Hvad er et retssamfund, og hvordan ser retssystemet ud i Danmark?
 • Hvad er en statsborger?
 • Hvad er en medborger?
 • Hvad er en modborger?
 • Hvad er en civilsamfundet?
 • Hvad er forskellen på interesseorganisationer og græsrodsbevægelser?
 • Hvad er en politisk forbruger?
 • Hvad er samfundssind?
 • Giv eksempler på forskellige typer af medborgere?
 • Hvad er politisk deltagelse?
 • Hvad menes der med M-ordene: mobilisering, medbestemmelse, mægtiggørelse og myndiggørelse?