Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
6.3: Demokrati i praksis: Det danske politiske system og magt
  • Lav en liste over, hvad der er private og offentlige anliggender i Danmark og udfyld skemaet herunder.
  • Find eksempler på anliggender, der er skiftet fra private til offentlige og omvendt i tidens løb.

 

6.3: Demokrati i praksis: Det danske politiske system og magt

Private anliggender

Offentlige anliggender

swipe
  • Forsøg i grupper at finde konkrete eksempler på, at feedbackelementet i Eastons model af det politiske system virker i Danmark. Dvs. kan I finde eksempler på politiske emner, hvor det politiske system har skiftet holdning, fordi feedbacken fra samfundet var meget markant. Fx er der eksempler på, hvor regeringen har lagt et politisk udspil frem i offentligheden for derefter at ændre det, bl.a. fordi mange borgere, eller store virksomheder har kritiseret udspillet.
  • Se debatfilmen, hvor FedFront taler om kropsidealer. Forklar, hvordan aktivisme kan være et middel til at få magten over dit eget liv. På hvilke områder kunne du godt tænke dig at få mere magt?
  • Undersøg om du har magten over dit eget liv. Besvar spørgsmålene med udgangspunkt i de forskellige arenaer du indgår i. For eksempel din skole, dit hjem, din vennekreds, dit arbejde, i trafikken, de butikker du handler i osv. Hvem bestemmer, hvad der er værdifuldt i dit liv? Hvem bestemmer, hvordan værdierne i dit liv skal fordeles? Hvordan afgøres det, hvorvidt du selv må træffe beslutninger eller om beslutningerne skal træffes sammen med eller af andre? Hvordan og ud fra hvilke kriterier træffes beslutningerne?
  • Brug nu de fem forskellige magtbegreber fra tekstboks 6.1 til at analysere de strategier, du benytter i din hverdag over for dine forældre, venner, i skolen, på jobbet osv. Er der nogle af de forskellige magtbegreber som er meget tydelige i din strategi. Til at understøtte din analyse kan du bruge figuren.
  • Udvælg nogle forskellige artikler på Internettet der behandler politiske emner. Analyser artiklerne ved hjælp af de forskellige magtbegreber i tekstboks 6.1, så du kan forklare, hvilke forskellige magtformer som benyttes af de forskellige aktører der nævnes i artiklerne. Husk i den forbindelse at overveje følgende tre ting: Hvilke aktører der ofte har meget magt? Hvilke former for magt de har? Og hvorfor de har denne magt?
  • Nogle aktører har ofte mere magt end andre, fordi deres magtressourcer er større. Magtressourcerne kan fx være. Økonomiske magtressourcer (penge). Symbolske magtressourcer (position i samfundet dvs. stilling, navn osv.). Sociale magtressourcer (netværk, evner til at kommunikere, karisma). Kulturelle magtressourcer (uddannelsesniveau, dannelse). Diskuter om man kan forklare menneskers magt ved at kigge på deres forskellige ressourcer?
  • Demokratiet er kernen i det danske politiske system. Grundloven er i den forbindelse central at være opmærksom på. Du skal kunne begrunde, hvorfor den danske Grundlov er helt afgørende for det danske demokratiske politiske system. Du må bruge nettet for at løse denne opgave.