Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
6.4: Den parlamentariske styringskæde og magtdeling i det danske system
 • Sæt dig i en gruppe. Se debatfilmen om deltagelsesmuligheder i demokratiet.
 • Undersøg, hvordan I kan få indflydelse på det samfund I lever i. Lav en kort idébrainstorm over, hvordan I kan få mere indflydelse på samfundet?
 • Præsenter til slut jeres bedste idé foran klassen. Forklar hvordan den kan gennemføres.
swipe
 • Se debatfilmen om unges lave valgdeltagelse. Diskuter med din sidemakker: Når du fylder 18 og kan stemme: Hvilke emner vil være vigtige for dig? Hvad ville få dig til at stemme på et parti og ikke på et andet? Vil du bruge din stemme? Hvorfor, hvorfor ikke? Efter du har diskuteret det med din sidemakker kan I tage diskussionen i klassen.
 • Læs derefter følgende tre hypoteser og diskuter i gruppen, hvorvidt hypoteserne kan bekræftes eller afkræftes:
  • Danskerne er blevet for dovne til demokrati? Fordi danskerne kun gider demokratiet når de skal stemme en gang hvert fjerde år – ellers rager det dem en fjer.
  • Det danske demokrati er i dag blevet en falsk varebetegnelse, fordi det kun er akademikere som sidder inde på Christiansborg og regerer over landet. Det Parlament som skulle repræsentere folket er blevet reduceret til et snævert akademikerstyre.
  • Det danske demokrati er blevet til et nationalt brand eller reklamesøjle, som vi bryster os med, men som ikke hænger sammen med den virkelighed, som vi alle sammen lever i, fordi det er blevet vanskeligere for enkelt personer, grupper og små organisationer at kritisere magthaverne, ligesom det er blevet langt vanskeligere for medierne at kritisere magthaverne.
 • Se instruktionsfilmen: Hvordan fungerer den parlamentariske styringskæde? Forklar derefter din sidemand om den parlamentariske styringskæde. Inddrag derefter figur 6.7 i din forklaring. Diskutér med din sidemand, hvad der er forskellen på figur 6.7 og figur 6.8.
 • Lav en liste over alle de partier du kender, også dem som ikke er i folketinget. Lav også en liste over interesseorganisationer som du kender og en liste over græsrodsbevægelser som du kender. Hvad ønsker de forskellige? Fortæl din sidemakker om din liste. Er der nogle af dem som I kunne forestille jer at blive en del af?
 • Undersøg valgresultatet fra det sidst afholdte Folketingsvalg. Hvilke partier blev valgt ind og er Danmark et flerpartisystem? Hvilke partier er: regeringspartier, støttepartier og oppositionspartier?
 • Se debatfilmen om det danske demokratis kendetegn. Sæt jer i en gruppe af fire. Diskuter hvilket form for demokrati I mener vi har i Danmark. Og hvad jeres drømmedemokrati/drømmestyreform er. Begrund, hvorfor jeres drømmesamfund ser ud som det gør, samt hvordan I tror det ville kunne opnås?
 • Sæt dig sammen med to andre. Hvilke lovændringer eller vedtagelser har været dækket i medierne for nyligt? Vælg denne som case til at arbejde med den danske lovgivningsproces. Brug især infomedia og Folketingets hjemmeside i jeres undersøgelse. Brug casen til at følge, hvordan et lovforslag bevæger sig gennem høringer, folketingsbehandlinger, udvalgsarbejde, betænkninger, kritik i medier osv. Udfyld skemaet:
swipe