Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
6.5: Udlandets indflydelse på de politiske beslutningsprocesser i Danmark
  • Diskuter i en gruppe, hvorfor Danmark har valgt at afgive en del suverænitet (selvbestemmelsesret) til EU.
  • Gå ind på de politiske partiers hjemmesider og finde ud af, hvilke holdninger som partierne har til det europæiske samarbejde. Brug Folketingets hjemmeside til hurtigt at sammenligne partiernes EU-politik.
  • Gå sammen i grupper. Undersøg EU direktiver og forordninger på Internettet. Fx plasticdirektivet og forordningen om databeskyttelse. Fremlæg disse for klassen. Diskuter forskellen på direktivet og forordningen.
  • Diskutér jeres egne holdninger til EU. Herunder, hvilket samarbejde Danmark dels har med EU og hvilket samarbejde I mener Danmark burde have med EU.