Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
6.1: Politik, det politiske system og forskellige politiske styreformer
 • Se partifilmene inden for udvalgte emner, for at danne jer et overblik over politiske forskelle og ligheder mellem partierne i Danmark.
 • Undersøg på Internettet, hvor mange lande i verden, der har demokrati, autokrati og teokrati.
 • Politik kan være meget vanskeligt at afgrænse, fordi der kan findes politik i stort set alt, hvad vi mennesker beskæftiger os med. Diskutér derfor
  • hvad David Easton mener med, at: ”Politik drejer sig om den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund.”
  • hvor I støder på politik i jeres hverdag.
  • om politik har grænser eller om alt er politisk.
 • Diskuter hvilken styreform vi har i Danmark. Overordnet vil man sige, at det er et demokrati. Men kan du få øje på autokratiske og teokratiske tendenser? Se fx i Grundloven.
 • Diskuter i en gruppe på tre personer, om demokrati som politisk styreform er en bedre styreform end autokrati eller teokrati. I må gerne mene, at demokrati er det bedste, men I skal kunne komme med en faglig begrundelse for, hvorfor I så mener demokrati er en bedre styreform end både autokrati og teokrati.