Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
Intro + 5.1: De tre klassiske ideologier liberalisme, konservatisme og socialisme
  • Individuel refleksionsøvelse: Overvej hvor meget du egentlig tænker over en politisk ideologi i hverdagen (dagligt, ugentligt en gang om måneden, aldrig). Hvad tror du, kan forklare at du enten tænker over eller ikke tænker over politiske ideologier? Se eventuelt filmen ”Hvad handler politiske ideologier om?”.
  • Gruppeopgave: Af figur 5.1 kan vi se, at en politisk ideologi bygger på en beskrivelse af hvad/hvordan samfundet er indrettet og hvordan samfundet bør indrettes. I gruppen skal I diskutere, hvordan jeres ideologi skulle se ud, hvis I kunne bestemme. I skal ikke skrive en hel masse - men forsøge at forholde jer til de forskellige elementer, som skemaet "Definer din ideologi" lægger op til. Se også filmen ”Hvad handler politiske ideologier om?”.
  • Gruppeopgave: Undersøg de politiske partiers holdninger til udvalgte spørgsmål fx ulighed og fattigdom, finanspolitik og ligestilling mellem kønnene. Udfyld skemaet og forklar evt. hvorfor de politiske partier i videoerne mener det de mener. Skemaet finder du her.