Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
  • Figur 5.1: En politisk ideologis tre bestanddele
  • Figur 5.2: Kerne- og marginalvælgere
  • Figur 5.3: Danske partiers placering på den fordelingspolitiske venstre-højre-akse
  • Figur 5.4: Partierne placeret efter gammel og ny politik, samt inddelt i rød og blå blok
  • Figur 5.5: Partier i rød og blå blok og et bud på deres ideologiske og politiske orienteringer
  • Figur 5.6: Downs’ model
  • Figur 5.7: Molins model