Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
5.8: Partier, vælgere og fordelings- og værdipolitik
 • Gruppearbejde: Sæt jer sammen og vælg sammen et politisk parti. Find partiernes principprogrammer frem (fra partiernes hjemmesider) og undersøg, hvor I mener, at de danske politiske partier ligger på venstre-højre-aksen, figur 5.3 samt på figur 5.4
 • Sammenlign jeres placering af de politiske partiers placering på henholdsvis den fordelingspolitiske og den værdipolitiske akse, som kan ses i figur 5.4. Søg nu lidt runt på nettet - fx skriv søgestrengen ”Politisk kompas de danske partiers placering” og klik på billeder. Hvilke billeder kommer frem af de danske partiers placeringer på de to akser. Diskuter, hvad der kan forklare forskelle i partiernes placeringer i forskelligere undersøgelser.
 • I grupper skal I undersøge vælgernes politiske dagsorden - meget gerne i forbindelse med kommunalvalget i 2021. Hvilke emner synes at være vigtige for danskerne i forhold til kommunalvalget - brug gerne jeres egen kommune i undersøgelsen.
 • Undersøg dernæst de politiske partiers mærkesager, og sammenlign dem i forhold til vælgernes politiske dagsorden.
 • Diskuter på baggrund af ovenstående, hvor et tentativt nyt parti i dansk politik skulle placere sig, såfremt det skulle have succes ved et kommende folketingsvalg.
 • Læs interviewet fra Information, ”Valgforskere aflever myten om, at der findes midtervælgere i dansk politik” af Martin Bahn fra 26 juni 2021. I grupper besvarer I dernæst følgende spørgsmål:
  • Hvorfor mener valgforsker Kasper Møller Hansen, at ”midten i dansk politik er et sort hul”?
  • Hvad tror I, at vælgervandringer handler om?
  • Hvilken gruppe af vælgere (husk at bruge jeres vælgertypebegreber: kernevælgere, marginalvælgere eller issuevotere) synes der kun at blive flere af blandt vælgerene i Danmark?
  • Hvordan lykkedes det Socialdemokratiet at trække vælgere fra blå blok over midten?
  • Hvor vandrede de vælgere som forlod Socialdemokratiet hen?
  • Hvad går de danske vælgere ind for?
  • Hvorfor er det ifølge de to valgforskere svært at mobilisere vælgerne på en dagsorden om, at dansk politik skal befinde sig i midten.
  • Hvad er tidligere Statsminister og nuværende partistifter for partiet Moderaterne Lars Løkke Rasmussens helt store udfordring frem mod det kommende folketingsvalg?