Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
5.7: Identitetspolitik
  • Læs følgende to artikler:
  • Når de to artikler er læst - sætter man sig sammen med en gruppe og forsøger at udarbejde tre taksonomisk opbyggede spørgsmål til hver af de to artikler. Dette skema kan bruges til at skabe en stram struktur omkring arbejdet.
  • Undersøg forskellige eksempler på identitetspolitik, som I kender til eller kan finde. Brug nettet til at undersøge det. Diskuter i klassen, hvorfor disse forskellige eksempler bliver så ”glohede debatemner”. I må meget gerne benytte jer af billeder, tekster osv. til at fremvise eksempler på de identitetspolitiske diskussioner og konflikter, som lige nu eksisterer i samfundet.