Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
TJEK-PÅ-LEKTIEN

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for.
Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten,
dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

Intro + 5.1: De tre klassiske ideologier liberalisme, konservatisme og socialisme

 • Hvad er en politisk ideologi?
 • Hvilke tre antagelser indeholder en ideologi?
 • Hvad er forskellen på en legitimerende, regressiv og progressiv ideologi? Hvad er komparativ metode?
 • Hvilke tre spørgsmål stilles til ideologier?
 • Hvilke ideologier er de tre klassiske ideologier?
 • Hvem er liberalismens, konservatismens og socialismens fædre?

5.2: Liberalisme

 • Hvad er udgangspunktet for klassisk liberalisme?
 • Hvilke rettigheder har mennesket ifølge John Locke?
 • Hvad betyder frihed for liberalister?
 • Hvad betyder vendingen: Enhver er sin egen lykkes smed?
 • Hvad er liberalismens menneskesyn?
 • Hvad er liberalismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er liberalismens syn på statens rolle?
 • Hvad er en natvægterstat eller en minimalstat?
 • Hvad er den usynlige hånd?
 • Hvad er kapitalisme?
 • Hvad er økonomisk liberalisme?
 • Hvad er politisk liberalisme?

5.3: Konservatisme

 • Hvad er udgangspunktet for traditionel konservatisme?
 • Hvad er problemet med liberalismen ifølge konservative?
 • Hvad betyder kultur og traditioner for konservatisme?
 • Hvad er konservatismens menneskesyn?
 • Hvad er konservatismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er konservatismens syn på statens rolle?
 • Hvad betyder autoriteter for konservatisme?
 • Hvad er sammenhængskraft ifølge konservatisme?

5.4: Socialisme

 • Hvad er problemet med liberalismen og kapitalisme ifølge Karl Marx?
 • Hvad er socialismens menneskesyn?
 • Hvad er socialismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er socialismens syn på statens rolle?
 • Hvad er klassekamp?
 • Hvad er et socialistisk samfund?
 • Hvad betyder vendingen: Enhver yder efter evne og nyder efter behov?
 • Hvad er solidaritet?
 • Hvad er kommunisme?
 • Hvad er kommunismens menneskesyn?
 • Hvad er kommunismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er kommunismens syn på statens rolle?

5.5: Ideologiske forgreninger

Socialliberalisme

 • Hvem er socialliberalismens fader?
 • Hvad er socialliberalismens løsning på kapitalismens problemer?
 • Hvad er socialliberalismens menneskesyn?
 • Hvad er socialliberalismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er socialliberalismens syn på statens rolle?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialliberalisme?

Socialkonservatisme og nationalkonservatisme

 • Hvad er problemet med fri konkurrence ifølge socialkonservatisme?
 • Hvad er socialkonservatismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er socialkonservatismens syn på statens rolle?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialkonservatisme?
 • Hvad bygger nationalkonservatisme på?
 • Hvorfor er nationen og nationalstaten så vigtig for nationalkonservatisme?
 • Hvad mener nationalkonservatisme om EU?

Socialdemokratisme

 • Hvilken ideologi har socialdemokratismen bevæget sig henimod?
 • Hvad er reformistisk socialisme?
 • Hvad vil socialdemokratismen gøre ved det kapitalistiske samfund?
 • Hvad er socialdemokratismens opfattelse af staten?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialdemokratisme?

​​​​​​​Revolutionær socialisme

 • Hvad er forskellen på socialdemokratisme og revolutionær socialisme?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med kommunisme?

​​​​​​​Neoliberalisme

 • Hvem er neoliberalismens fader?
 • Hvilke danske partier er inspireret af tanker fra neoliberalismens fader?
 • Hvad er neoliberalismens menneskesyn?
 • Hvad er neoliberalismens syn på statens rolle?

​​​​​​​Grønne ideologier

 • Hvilket synspunkter har grønne ideologier i forhold til økonomisk vækst?
 • Hvad er den grønne ideologis menneskesyn?
 • Hvad er den grønne ideologis samfundsopfattelse?

​​​​​​​Nationalisme

 • Hvad forsvarer ideologien nationalisme?
 • Hvad tilbyder nationen de mennesker der lever i den?
 • Hvad menes med patriotisme?
 • Hvad menes med chauvinistisk nationalisme?​​​​​​​

5.6: Populisme

 • Hvad er en politiske strømning?
 • Hvorfor har populisme på det sidste fået vind i sejlene?
 • Hvem gør populisme sig til repræsentant for?
 • Hvad er kendetegnende for højreorienteret populisme?
 • Hvad er kendetegnende for venstreorienteret populisme?

5.7: Identitetspolitik

 • Hvad fokuserer identitetspolitik på?
 • Tager identitetspolitik udgangspunkt i det samme som nationalisme?
 • Nævn nogle eksempler på identitetspolitiske spørgsmål
 • Hvad menes med strukturel diskrimination?

5.8: Partier, vælgere og fordelings- og værdipolitik

 • Hvordan kan vi definere et politisk parti?
 • Hvad er et klasseparti?
 • Hvad er et catch all-parti?
 • Hvad er forskellen på en kernevælger og en marginalvælger?
 • Hvad er en issue-voter - og hvad menes med issue-voting?
 • Hvad menes med issue-ownership?
 • Hvad handler fordelingspolitik om?
 • Hvad handler værdipolitik om?
 • Hvad vil det sige at noget er forrdelingspolitisk, og at noget er værdipolitisk?
 • Hvad menes med Højre-venstre aksen eller ny og gammel politik?
 • Hvad vil det sige at have venstreorienterede og højreorienterede fordelingspolitiske holdninger eller standpunkter?
 • Hvad er forskellen på politiske partier i henholdsvis rød og blå blok

5.9: Hvordan forklarer man de politiske partiers adfærd?

 • Hvad handler (Anthony) Downs model om - og hvorfor kan denne model også bruges til at udsige noget om vælgernes adfærd? Kig på figur 5.6 og se om du kan forklare modellen.
 • Hvad forklarer, ifølge Molins model, de politiske partiers adfærd? Kig på figur 5.6 og se om du kan forklare modellen.
 • Hvad er forskellen på en egotropisk og sociotropisk vælger?