Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
5.9: Hvordan forklarer man de politiske partiers adfærd?
  • Vælg sammen med din sidemakker, om I vil redegøre for Downs’ model eller Molins model. Sæt jer derefter sammen med to andre par, som har valgt de andre modeller. Forklar jeres model til dem og få de andre grupper til at forklare jer, hvad deres modeller går ud på.
  • Få din lærer til at udvælge noget bestemt valgmateriale eller valgvideoer fra seneste valgkamp eller nyere - og forsøg så at analysere dem ud fra Downs’ og Molins model.
  • Brug begrebet stemmemaksimering til at undersøge, hvilke partier du mener, man ville kunne kalde populistiske? Hvilke partier mener du holder sig stærkt og mindre stærkt til sin ideologi?
  • Diskuter venstreorienteret populisme, højreorienteret populisme og stemmemaksimering i forhold til populismens tiltrækningskraft på borgerne i det senmoderne samfund. Er der nogle partier, som du ikke vil sige er den mindste smule populistiske? Brug gerne din viden fra tidligere.
  • Diskuter i grupper og præsenter jeres forslag i klassen. Udarbejd et kort forslag til hvilken strategi, som tidl. Statsminister Lars Løkke Rasmussen og nuværende formand for partiet Moderaterne skal benytte sig af for at få opbakning nok til at komme i Folketinget. Kort sagt hvilken adfærd skal partiet og Løkke have for få størst mulig chance for at blive valgt ind i Folketinget ved det førstkommende valg? I skal, i jeres diskussioner om hvilken strategi der bruges, anvende jeres viden om Molins model.