Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
5.5: Ideologiske forgreninger
  • Se debatfilmen, hvor Søren Hviid Pedersen forklarer national- og socialkonservatisme. Hvad er ifølge ham forskelle og ligheder på de to? Find Søren. Tror du, at han selv tilhører en af disse ideologiske forgreninger? Hvilket parti tror du han stemmer på?
  • Gense partifilmene om politiske ideologier. Diskutér, om man kan placere (groft) partierne inden for de ideologiske forgreninger. Begrund det med eksempelvis med deres syn på kapitalisme og fri konkurrence, deres menneskesyn, samfundsopfattelse og deres syn på statens rolle. Se flere partifilm eller tag nettet til hjælp, hvis ideologifilmene ikke er nok.
  • Se afsnit 5.1 i bogen og underafsnittene liberalisme, konservatisme og socialisme. Her nævnes for hver af de tre klassiske ideologier forholdet mellem rettigheder og pligter. Sæt dig sammen med en makker og skriv ud fra hvert af partierne i Folketinget, hvad I tror de mener om forholdet mellem rettigheder og pligter. Se derefter partifilmene omhandlende ideologier. Hvad tror du på baggrund af deres politiske ideologier, at de mener om forholdet mellem rettigheder og pligter?