Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
Intro + 7.1: Medierne - den fjerde statsmagt?
  • Kig først på de forskellige roller, som medierne skal spille i et demokrati. Diskuter dernæst hvilke af rollerne som medierne synes at være henholdsvis stærke og svage til at udfolde i samfundet lige nu.
  • Undersøg hvordan det står til med frie medier andre steder i Europa og verden. Undersøg fx via nettet, hvordan frie medier har det i EU-lande som Polen og Ungarn, men undersøg også gerne medierne muligheder for at føre en fri og kritisk debat i fx Tyrkiet, Kina og Rusland.
  • Sammenlign danske medier med udvalgte landes medier i forhold til mediernes muligheder for at kunne agere (handle) som påpeget i punktopstillingen s.153. Udvalgte lande kunne være, udover Danmark, Rusland, Ungarn, Polen, Kina, Tyrkiet. Dette skema kan være en hjælp til at holde overblik i forbindelse med sammenligningen.