Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
7.3: Danskernes brug af forskellige medier
 • Undersøg figur 7.2 (Aldersgruppernes brug af forskellige nyhedsmedier s.155) og figur 7.6 (Brug af sociale medier i Danmark, aldersgrupper, 2018-2020 s.157) forsøg at inddele de forskellige medier i hhv.
  • klassiske massemedier
  • digitale massemedier og
  • sociale medier.
  • Hvilke af mediernes synes at være mest populære mellem de forskellige aldersgrupper?
  • Er der forskelle og ligheder mellem aldersgrupperne i deres brug af forskellige medier?
  • Diskuter med din makker hvad I tror kan forklare, at vi ser disse forskelle og ligheder mellem aldersgrupperne.
 • Undersøg sammen i en gruppe, hvordan forskellige danske medier benytter sig af nyhedskriterierne i dækningen af nyheder/historier, som de publicerer. I gruppen kan I eksempelvis vælge at sammenlige eksempelvis en nyhedsudsendelse fra henholdsvis DR eller TV2 news - eller I kan vælge at kigge på flere forskellige mediers af den samme nyhed/historie. I kan bruge dette skema til at sammenligne mediernes brug af nyhedskriterierne.
 • Diskuter hvad du mener, er de største udfordringer ved mediernes (både klassiske, digitale og sociale mediers) dækning af nyheder og historier. I diskussionen skal I inddrage begreber som medieret kommunikation, massemedier, medialisering, nyhedskriterier.