Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
7.4: Kampen om den politiske dagsorden
 • Du har nu set en lang række partifilm og har derfor et ret godt billede af, hvad de forskellige politikere står for. Du kan supplere din viden gennem partiernes egne hjemmesider eller på Folketingets hjemmeside.
 • Lav nu en liste over de forskellige partier og deres forskellige dagsordener - meget gerne partiernes helt friske dagsordner (det de snakker om - eller meget gerne vil snakke om lige nu).
  • Hvilke emner ønsker de forskellige partier, at medierne taler om?
  • Hvilke emner ønsker de forskellige partier bestemt ikke, at medierne taler om?
 • Undersøg i grupper hvad der dominerer mediernes dagsordener på for eksempel DR, TV2 News, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, BT eller Ekstra Bladet.
 • Udvælg et aktuelt emne som I synes er meget i medierne i øjeblikket (brug figur 7.7 s.158 som inspiration) og lav nu en ny figur som viser, hvordan de forskellige aktører enten samarbejder eller modarbejder hinanden gennem medierne i forhold til at skabe en politisk dagsorden inden for det emne, som I har valgt.
 • Tænk over bestemte sager eller emner, som har været meget oppe at vende i medierne i den seneste tid. Diskuter med en gruppe eller din makker - hvordan I synes, at politikerne har kommunikeret om disse sager eller emner, herunder om I synes de har benyttet sig af forskellige former for spin til at placere sig i bedre position over for befolkningen/vælgerne. I skal her benytte jer af figur 7.8 omhandlende politisk spin.
 • Forklar, hvordan udtryk som ”det grå guld”, ”ældrebyrde”, ”velfærdsturisme” og ”nødvendighedens politik” er eksempler på det vi kalder for framing. Lav nu sammen med en makker en liste over andre eksempler som du og din makker mener er udtryk for en bestemt framing.
 • Find på YouTube eksempler på valgfilm lavet af politiske partier i Folketinget (OBS: Der er mange falske). Undersøg disse valgfilm ved at kigge på hvilken målgruppe som I tror valgfilmen henvender sig til (brug jeres viden fra Minervamodellen s.85), argumenter for, hvorfor I mener valgfilmene henvender sig til denne målgruppe, herunder hvilke virkemidler/symboler osv. der bliver benyttet i valgfilmen til at komme i kontakt med målgruppen.