Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
7.5: Politisk deltagelse og debat på sociale medier
 • Se debatfilmen om internettets betydning for individet.
  • Hvad siger debattørerne om brugen af forskellige medier? Hvordan kan de klassiske massemedier, digitale massemedier og sociale medier give borgerne mulighed for at sætte en politisk dagsorden?
 • Lav dernæst en liste over, hvad sociale medier betyder for dig? Har du for eksempel brugt dem til at kommunikere med folk, som har en anden social baggrund end dig selv eller på tværs af landegrænser? Eller kommunikerer du fx primært med folk, som har andre politiske holdninger end dig selv? Bruger du sociale medier til at dele livsbegivenheder? Eller har du oplevet at møde en kæreste på de sociale medier?
 • Se debatfilmen om det danske demokratis kendetegn. Mange af debattørerne i debatfilmen nævner, at et af kendetegnene ved det danske demokrati er, at der er mange som mener rigtig meget om rigtig mange ting.
  • Hvem mener at dette er godt og hvem mener at det er dårligt?
  • Hvad siger de om det?
  • Hvilken rolle tænker du/I, at de sociale medier spiller i forhold til dette? Og hvad med de klassiske og digitale massemedier? Var det anderledes, dengang vi kun havde dem?
 • Forsøg at bruge din viden om henholdsvis konkurrencedemokrati og deltagerdemokrati til at diskutere hvilke af personerne i filmen som repræsenterer den konkurrencedemokratiske holdning og hvilke som synes at repræsentere den deltagelsesdemokratiske holdning.
 • Diskuter i klassen hvilket demokratiideal (konkurrence- eller deltagelsesdemokrati) I er tilhængere af - og diskuter i den sammenhæng hvordan kommunikationen på sociale medier kan være enten fordrende eller nedbrydende for begge demokratiidealer.
 • Undersøg figur 7.9 vedrørende udvikling i tilliden til politikere, journalister, skolelærere og sygeplejersker. Se dernæst debatfilmen om faldende tillid til politikere og diskuter den manglende tillid med udgangspunkt i begrebet spinnokrati.
 • Diskuter herefter hvorfor I tror, at der er så stor forskel i befolkningens vurdering af, hvor troværdige de fire forskellige grupper er.