Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
LUK SAMFUNDET OP-GAVER

... er en foræring til dig, når du er klar til at lukke samfundet op! Det er innovationsopgaver, som rækker ud over bogen, og som giver dig mulighed for at forlade klasseværelset og bevæge dig ud i samfundet. Luk samfundet op-gaver er større opgaver, der er oplagte til eksempelvis at afrunde et undervisningsforløb. Gennem Luk samfundet op-gaver vil du blive i stand til at udforske bogens teori, politikeres og andre meningsdanneres holdninger og dermed det samfund du lever i, på en spændende og udfordrende måde.

INNOVATIONSOPGAVE: LAV EN POLITISK KAMPAGNESTRATEGI

Plan over innovationsopgave på 3-4 lektioner

1. sekvens: Partiernes valgvideoer ved sidste folketingsvalg (eventuelt lektie)

Se samtlige af Folketingets partiers valgvideoer og/eller andet valgmateriale ved sidste folketingsvalg tilbage i juni 2019, hvor partier præsenterer deres politik i forbindelse med DR’s optakter til Folketingsvalget.

2. sekvens: Undersøgelse og diskussion af den politiske kommunikation i partiernes valgvideoer

Eleverne opdeles i det samme antal grupper, som der er partier i Folketinget. Hver gruppe tildeles hvert deres parti.

Grupperne analyserer valgvideoer og/eller andet valgmateriale bl.a. ud fra viden om politisk kommunikation (kapitel 7) herunder:

  • Nyhedskriterierne figur 7.4
  • Begreberne meningshorisont og handlingshorisont.
  • Eksempler på spin figur 7.8.
  • Inddrag desuden Molins model figur 5.7.

 

Grupperne undersøger partiets seneste vælgervandringer:

  • Hvordan gik det ved sidste valg?
  • Hvilke partier fik partiet flest vælgere fra?
  • Hvilke partier mistede partiet flest vælgere til?

Grupperne diskuterer, hvor god partiets valgvideo er herunder:

  • Hvor godt partiets video blev kommunikeret og hang sammen med fx partiets grundlag, kernevælgere, marginalvælgernes holdninger, politiske modstandere og samarbejdspartnere osv.

3. sekvens: Lav en alternativ politisk kampagnestrategi
Gruppen laver en strategi for, hvordan partiet kunne forbedre deres valgvideo. Måske er der blot tale

om få rettelser. Måske skal hele filmen laves om. Grupperne kan eventuelt lave nye videoer.

4. sekvens: Præsentér undersøgelserne og forslag til alternativ politisk kampagnestrategi
Gruppen præsenterer kampagnestrategien – og eventuelt videoer - for klassen. Inviter eventuelt lokale byrådspolitikere eller politiske aktive med til præsentationen og lad dem vurdere gruppernes forslag.