Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
Intro + 3.1: Det traditionelle samfund
  • Nævn forskelle og ligheder mellem det traditionelle samfund, og det samfund I lever i, i dag.
    • Hvad er et samfundshierarki, og findes der også sådan et i Danmark i dag?
    • Hvad er din plads i samfundshierarkiet?
    • Se figur 3.1 hvordan afviger den/passer på dit eget liv?
    • Er der stadig bestemte normer i din familie, som kan give anledning til skam, hvis du ikke overholder dem?