Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
LUK SAMFUNDET OP-GAVER

... er en foræring til dig, når du er klar til at lukke samfundet op! Det er innovationsopgaver, som rækker ud over bogen, og som giver dig mulighed for at forlade klasseværelset og bevæge dig ud i samfundet. Luk samfundet op-gaver er større opgaver, der er oplagte til eksempelvis at afrunde et undervisningsforløb. Gennem Luk samfundet op-gaver vil du blive i stand til at udforske bogens teori, politikeres og andre meningsdanneres holdninger og dermed det samfund du lever i, på en spændende og udfordrende måde.

INNOVATIONSOPGAVE: GENERATION Z ELLER GENERATION CORONA PÅ VEJ, MEN HVORHEN?

Plan over innovationsopgave på 3-4 lektioner

Introduktion:

En påstand er, at der omkring år 2000 opstod en ny generationskløft. På den ene side af generationskløften står dem, der er født før år 2000. De kaldes af nogle for digitale indvandrere, fordi de er født før Internettet blev udbredt til at være en almindelig del af dagligdagen i det danske samfund. På den anden side af kløften står dem, der kaldes Generation Z. De er dem vi kalder for de digitale indfødte, fordi de er født ind i en digitaliseret tidsalder, hvor Internettet hele deres liv har været en integreret del af hverdagen.


Påstanden om generationskløften går blandt andet ud på, at generationerne før Generation Z aldrig helt vil forstå de udfordringer, problemer, muligheder og trusler Generation Z står overfor. De tidligere generationer vil sammenligne den sociale virkelighed ud fra den virkelighed, der var før Internettet blev almindeligt. Internettet, digitaliseringen, sociale medier osv. har til gengæld forandret det sociale liv så meget, at Generation Z står overfor helt nye udfordringer, problemer, muligheder og trusler. Noget som kun synes at være blevet forstærket med de seneste års coronakrise. Generation Z kan nogle synes at stå alene med disse udfordringer - og der synes at være store krav til dem om, at selv må finde muligheder og løsninger på de udfordringer og problemer og trusler som de står over for.


1. sekvens (gruppearbejde): Undersøg, hvad der kendetegner de forskellige senmoderne generationer

 • Undersøg, hvad der kendetegner generationerne, der er født i det senmoderne samfund (efter 1960), også kaldet Generation X, Generation Y og Generation Z. Søg på nettet efter forskellige artikler og interviews som fortæller noget om de forskellige generationer.
 • Opstil dernæst en SWOT-model for hver af generationerne. Du kan finde finde et skema til SWOT analyse her. Brug eventuelt og siderne 65-78 i Luk samfundet op! 4. udgave.

 

2. sekvens (gruppearbejde): Generation Z’s udfordringer

 • Lav en brainstorm over alle de udfordringer særligt Generation Z står overfor. Brug også jeres egen viden, erfaringer og oplevelser.
 • Sammenlign kort disse udfordringer med de udfordringer Generation X og Generation Y stod eller står overfor.
 • Udvælg de udfordringer som I synes særligt berører og hører til Generation Z og uddyb dem med forklaringer, research, eksempler osv.


3. sekvens (gruppe eller individuelt): Formidl Generation Z’s udfordringer
Nu skal I beskrive Generation Z’s udfordringer kort på skrift. De skal formidles til tre forskellige målgrupper, nemlig til:

 • 1) Målgruppe 1: Andre i Generation Z
 • 2) Målgruppe 2: Dem i Generation Y
 • 3) Målgruppe 3: Dem i Generation X


4. sekvens (gruppearbejde): Løsninger på Generation Z’s udfordringer
Lav en brainstorm over alle de mulige løsninger, som Generation Z står overfor.
Efter brainstormen skal I forsøge at inddele løsningsforslagene i generationerne og besvar spørgsmålene:

 • 1) Hvilke løsninger på Generation Z’s udfordringer vil Generation X sandsynligvis anbefale?
 • 2) Hvilke løsninger på Generation Z’s udfordringer vil Generation Y sandsynligvis anbefale?
 • 3) Hvilke løsninger på Generation Z’s udfordringer vil Generation Z sandsynligvis anbefale?
 • Sammenlign derefter forskelle og ligheder i generationernes løsningsforslag

 

5. sekvens (eventuelt individuelt): Skriv en tale til Generation Z
Skriv en tale til Generation Z, hvor du kommer ind på generationens særlige kendetegn, situation, styrker, svagheder, muligheder, trusler osv. Du kan lade dig inspirere enten af professor Svend Brinkmanns tale til de unge konfirmander, fra Berlingske Tidende 29. april 2017 (FYI: Brinkmann er født i 1975 og tilhører derfor ikke Generation Z) eller den norske sundhedsminister Bent Høies takketale til de unge i forbindelse med deres afsavn under coronakrisen i Norge 2020 - klik på dette link for at finde inspiration til din tale. linket

6. sekvens (eventuelt individuelt): Hold talen til Generation Z
Hold talen til din egen generation fx i skolens aula, i kantinen, ved hovedindgangen, til en morgensamling, til en konfirmation eller lignende.