Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
  • Figur 3.1: Socialkarakteren i det traditionelle samfund (myrens kendetegn)
  • Figur 3.2: Socialkarakteren i det moderne samfund (sneglens kendetegn)
  • Figur 3.3: Anthony Giddens' tre centrale kendetegn ved det senmoderne samfund
  • Figur 3.4: Thomas Ziehes kendetegn ved det senmoderne samfund
  • Figur 3.5: Individets tre reaktionsmønstre ifølge Ziehe
  • Figur 3.6: Ulrich Becks kendetegn ved det senmoderne samfund
  • Figur 3.7: Institutionaliseret individualisering – presset forstærkes på det enkelte individ
  • Figur 3.8: Socialkarakteren i det senmoderne samfund (kamæleonens kendetegn)