Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
3.2: Det moderne samfund
  • Se debatfilmen om parallelsamfund og kulturelle forskelle. Er det et problem for det senmoderne samfund når befolkningssammensætningen i Danmark ændrer sig? Betyder det, at vi bevæger os i retningen af en helt ny samfundstype?
  • Se figur 3.2. Sammenlign med dit eget liv. Hvordan afskiller det moderne samfund sig fra dit eget liv? Hvilke ligheder er der?
  • Sammenlign og diskuter hvordan det traditionelle og det moderne samfund adskiller sig fra hinanden? Og forklar, hvilke forskellige socialkarakterer der viser sig i de to respektive samfund. I jeres sammenligning og diskussion skal I bruge figur 3.1 og 3.2.
  • Diskuter i gruppen om der er tidspunkter i dit liv, hvor du er indrestyret og tidspunkter, hvor du er ydrestyret. Udfyld i den forbindelse skemaet Indre/ydrestyret, som du finder her.
  • Diskuter i grupper eller i klassen, om I mener, at den tyske sociolog Ferdinand Tönnies har ret i sin pessimisme omkring det moderne samfunds udvikling.
  • Undersøg, hvilke dele af dit sociale liv, der foregår i det Ferdinand Tönnies kalder for henholdsvis Gemeinschaft og Geschellshaft. Udfyld skemaet Sociale relationer, som du finder her.