Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
3.5: Ulrich Beck – risiko i det senmoderne samfund
  • Diskuter med din makker om risici ved at flyve, at drikke, at ryge, at hælde CO2 ud i atmosfæren og så videre. Afholder vi mennesker os fra at benytte os af disse produkter?
  • Diskuter med din makker om de menneskeskabte risici er mere dominerende end de naturskabte risici (i den forbindelse kan I jo komme ind på oversvømmelserne i Tyskland, Belgien og Holland i sommerene 2021 - eller de mange skovbrænde rundt om i verden i både 2020 og 2021). Vurder i den forbindelse om I er enige eller uenige med Ulrick Beck i, at vi i dag lever i et menneskeskabt risikosamfund (Se eventuelt instruktionsfilm med Beck). I den forbindelse kan I læse denne korte artikel og bringe dens budskaber med ind i jeres diskussioner om menneskeskabte risici ”Earth Overshoot Day - ligger endnu engang tidligere i år - men Corona har vist os vejen” af nyhedsbureauet Ritzau d.29 juli 2021. link til artiklen er her.
  • Diskuter i klassen hvorfor corona-krisen (global pandemi) er interessant i forhold til Ulrich Becks tanker om, at det senmoderne samfund er et risikosamfund. Hvordan har vi oplevet dette i forbindelse med coronakrisen? Se eventuelt instruktionsfilm med Beck.
  • Tænk over, hvor tit du bliver spurgt af venner eller andre voksne, hvilke tanker du har om og hvilke ideer du har med dit liv. Brug din viden om Ulrich Becks begreb institutionaliseret individualisering i din analyse af disse samtaler. Se eventuelt instruktionsfilm med Beck.
  • Diskuter, om der virkelig er frit valg på alle hylder i Danmark i dag? Diskuter, det med din makker ud fra Ulrich Becks begreb institutionaliseret individualisering. Denne artikel ”Børnene er igen låst fast i deres forældres uddannelsesspor” fra Københavns Universitet d.23 februar 2021, kan inddrages i diskussionen. Link til artiklen er her.
  • Gå sammen med en makker. Skriv nu begge ned på et stykke papir, hvordan I møder eller har mødt institutionaliseret individualisering i jeres liv. Overvej, om denne institutionaliserede individualisering er med til at forstærke individualiseringen hos dig selv.