Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
2.7: Til- og fravalg af roller har betydning for identiteten, men er der frit valg på alle hylder?
  • Hurtigskrivning – hvilke forskellige roller har du? Lav en figur, hvor du placerer dig selv midt på papiret og så tegner forskellige pile fra dig ud til de forskellige roller som du har eller oplever at have i dit liv.
  • Præsenter din tegning for din sidemakker. Diskuter, om man kan have roller, som er modstridende? Kan man for eksempel være både ryger og ikke-ryger? Overvej hvordan forskellige socialiseringsarenaer spiller ind på dine roller. Overvej, hvad du får ud af de enkelte roller. Skriv ned.
  • Forklar for din sidemakker, hvilke forskellige sociale roller du har, og hvordan disse roller bidrager til din identitetsdannelse. Brug nogle af bogens fremhævede begreber i din forklaring.
  • Diskuter i klassen, hvorvidt I er enige eller uenige med professor i psykologi Svend Brinkmann i hans kritik af individualiseringspåstanden om, at der skulle være frit valg på alle hylder i det samfund vi lever i - at alle mennesker bare kan vælge hvad de vil. Hvad taler imod at vi alle sammen bare kan vælge det vi vil og hvad taler for at vi kan vælge det vi vil.