Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
LUK SAMFUNDET OP-GAVER

... er en foræring til dig, når du er klar til at lukke samfundet op! Det er innovationsopgaver, som rækker ud over bogen, og som giver dig mulighed for at forlade klasseværelset og bevæge dig ud i samfundet. Luk samfundet op-gaver er større opgaver, der er oplagte til eksempelvis at afrunde et undervisningsforløb. Gennem Luk samfundet op-gaver vil du blive i stand til at udforske bogens teori, politikeres og andre meningsdanneres holdninger og dermed det samfund du lever i, på en spændende og udfordrende måde.

INNOVATIONSOPGAVE: SKAB INTEGRATION I DET DANSKE SAMFUND!

Plan over innovationsopgave på 3-4 lektioner

1. sekvens: Hvilke grupper er ikke integreret i det danske samfund?

 • Lav en individuel brainstorm over grupper, som ikke er integrerede i det danske samfund.
 • Udvælg en gruppe og research på forskellige årsager til at gruppen ikke er integreret.

2. sekvens: Pitch problemet

 • Forbered en pitch på ca. 30 sekunder, hvor du præsenterer den udstødte eller marginaliserede gruppe og kort om mulige årsager til, hvorfor gruppen ikke er integreret i det danske samfund.
 • Pitch: Alle elever præsenterer grupper og mulige årsager (ca. 30 sekunder pr elev).
 • Eleverne summer over grupper og årsager.
 • Gruppedannelse: Eleverne vælger selv at arbejde videre med den gruppe, de helst vil.

3. sekvens: Hvad er årsager og konsekvenser af integrationsproblemet?
Gruppearbejde: Research dybere på, hvorfor gruppen ikke er integreret i det danske samfund. Skriv researchresultaterne ned fx på en tavle, en væg eller et stort stykke papir. Research bl.a. på:

 • Den udstødte eller marginaliserede gruppes medlemmer.
 • Undersøgelser, forskningsresultater, statistikker eller bøger om gruppen.
 • Årsager til at gruppen er marginaliseret eller helt udstødt af det danske samfund.
 • Konsekvenserne af marginaliseringen eller udstødelsen for medlemmerne af gruppen.

Skriv alle resultaterne ned.

4. sekvens: Hvordan kan integrationsproblemet forklares?
Benyt forskellige begreber, teorier og/eller modeller fra Kapitel 2 til at forklare årsagerne til integrationsproblemet fx:

 • Primær og sekundær socialisering
 • Sommerfuglemodellen (Figur 2.2) og Multisocialiseringsmodellen (Figur 2.5).
 • Barnets socialiseringsarenaer (Figur 2.3) og forskellige familietyper (Figur 2.4).
 • Formelle og uformelle normer og sociale kontrol (Figur 2.6).
 • Forskellige identitetsniveauer (Figur 2.7 og 2.7).
 • Hofstedes løgmodel (Figur 2.12) og identitetstyperne i figur 2.15.
 • Eventuelt andre forklaringer.

Lav en liste over alle de forklaringer I kan finde til integrationsproblemet.

5. sekvens: Prioriter mellem forklaringerne
Opstil en prioriteret liste over, hvilke forklaringer der giver bedst mening. Arbejd videre med den forklaring eller de forklaringer, som giver bedst mening. Stem eventuelt om det eller del gruppen, så alle arbejder med den forklaring, de synes er den bedste.

6. sekvens: Brainstorm over mulige løsninger
Opstil mulige løsninger til årsagerne og overvej om de mulige løsninger kunne være:

 • Øget assimilation, øget segregation og/eller øget pluralistisk integration (Figur 2.17).
 • Øget kærlighedsanerkendelse, øget retlig anerkendelse og/eller øget solidarisk anerkendelse (Figur 2.16).

Arbejd videre med den løsning eller de løsninger, som I mener, giver det bedste samfund. Stem eventuelt om det eller opdel gruppen, så alle arbejder videre med den eller de løsninger, de synes giver det bedste samfund.

7. sekvens: Skab integration
Kom med løsninger på integrationsproblemet. Argumenter for, hvordan løsningen vil skabe den bedste integration og give det bedste samfund. Skriv løsningen ned som et argument i et blogindlæg. Overvej derefter at udgive det på en blog, sende det til medier, politikere, organisationer eller andre.