Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
TJEK-PÅ-LEKTIEN

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for.
Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten,
dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

2.1: Hvad er socialisering?

 • Hvad handler socialisering om?
 • Hvad er forskellen på henholdsvis primær og sekundær socialisering?
 • Hvad betyder begrebet dobbeltsocialisering?
 • Hvad er et solo-interview?
 • Hvad er et fokusgruppe-interview?
 • Hvad menes med en socialiseringsarena og hvilke forskelle er der på socialisering i den primære (familien) og i den sekundære (fx institutionen)?
 • Hvad viser sommerfuglemodellen?
 • Hvad er det centrale ved en familie?
 • Hvilke forskellige familietyper kan vi identificere i dagens senmoderne samfund (se figur 2.4)?

2.2: Normer, sociale roller og social kontrol

 • Hvad er forskellen på sommerfuglemodellen og multisocialiseringsmodellen?
 • Hvad er en norm for noget?
 • Hvad er forskellen på henholdsvis formelle og uformelle normer?
 • Hvad betyder internalisering?
 • Hvad er en social modreaktion?
 • Hvad betyder begrebet sanktion?
 • Hvad handler social kontrol om?
 • Hvad er en social rolle og hvad vil det sige når der opstår rollekonflikt?
 • Hvad er en social struktur?

2.3: Hvem er jeg egentlig - et spørgsmål om identitet

 • Hvad handler selve begrebet identitet om?
 • Hvad er identitetens fire niveauer for noget
 • Hvad er jeg identitet?
 • Hvad er personlig identitet?
 • Hvad er social identitet?
 • Hvad er kollektiv identitet?
 • Hvordan kan vi forklare George H. Meads begreber I og Me? (se tekstboks 2.1)
 • Hvad er rolleovertagelse? (se tekstboks 2.1)
 • Hvad er imitation? (se tekstboks 2.1)
 • Hvad er en bestemt anden? (se tekstboks 2.1)
 • Hvad er en generaliseret anden? (se tekstboks 2.1)

2.4: Sociale grupper

 • Hvad er en (social) gruppe?
 • Hvilke kriterier kan opstilles for at mennesker kan siges at udgøre en social gruppe?
 • Hvilke forskellige gruppetyper taler vi om (se figur 2.11)?

2.5: Kulturelle forskelle og identitet

 • Hvad betyder kultur?
 • Hvilke symboler har vi i Danmark?
 • Hvilke helte har vi fx i Danmark?
 • Hvilke ritualer har vi fx i Danmark?
 • Hvilke værdier har vi fx i Danmark?
 • Hvad er national identitet?
 • Hvad er en nation?
 • Hvad betyder sammenhængskraft?
 • Hvad betyder det, at noget er et forestillet fællesskab?
 • Hvad er nationalisme?
 • Hvad er en jeg-kultur?
 • Hvad er en vi-kultur?
 • Hvad menes med den rene identitet?
 • Hvad menes med bindestregsidentitet?
 • Hvad menes med den kreolske identitet?
 • Hvad betyder assimilation?
 • Hvad er segregation?
 • Hvad er pluralistisk integration?
 • Hvad menes med anerkendelsesteori og hvad handler Honneths tre anerkendelsesbehov om?
 • Hvilke tre måder mener Axel Honneth, at vi mennesker kan blive krænket på?
 • Hvad er en subkultur?

2.6: Face, setting, frontstage og backstage - identitetsdannelsen er rykket ud på nettet!

 • Hvad menes der i sociologien med hverdagslivet?
 • Hvad betyder Goffmans begreb face?
 • Hvad mener Goffman med setting?
 • Hvad menes med begrebet frontstage?
 • Hvad betyder begrebet backstage?
 • Hvad handler branding om?
 • Hvad handler image om?

2.7: Til- og fravalg af roller har betydning for identiteten, men er der frit valg på alle hylder?

 • Hvad menes med roller?
 • Hvad mener den indiske nobelpristager Amytar Zen om identitet?
 • Er du afhængig af likes?