Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
2.3: Hvem er jeg egentlig - et spørgsmål om identitet
  • Noter ned, hvordan du opfatter dig selv som person (personlig identitet). Snak med din makker om, hvordan han eller hun opfatter dig som person. Se eventuelt instruktionsfilmen om identitet.
  • Diskuter, hvilken betydning ens sociale baggrund fx familiens betydning har for udviklingen af identitet (brug skemaet Familietyper).
  • Diskuter i grupper hvordan rolleovertagelse finder sted i jeres eget liv.
  • Overvej og forsøg at beskrive dine egne identitetsniveauer. Brug skemaet Identitetsniveauersom hjælp. Se eventuelt instruktionsfilmen om identitet for at forstå hvad de forskellige identitetsniveauer går ud på.
  • Diskuter, hvad der har størst betydning for, hvordan I opfatter jer selv. Er det fx jeres egen personlige opfattelse, eller er det de sociale omgivelsers opfattelse af dig? I den forbindelse er det vigtigt, at I forholder jer til betydningen af venners (sociale omgivelser) accept og anerkendelse. I diskussionen kan I komme ind på, hvorfor I fx har valgt netop at gå i skole, hvor I gør.
  • Samtal med makkeren, om I har oplevet jeres ”I” altså den spontane side af jeres identitet. Eksemplificer over for hinanden hvordan dette I kom til udtryk?
  • Diskuter med hinanden hvilke rolle, I mener, at sociale medier som Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook osv. spiller for jeres identitetsarbejde og identitetsdannelse. Forsøg at bruge jeres viden om henholdsvis den personlige og sociale identitet i spil i diskussionerne om brugen af de sociale medier. Se eventuelt instruktionsfilmen om identitet for at forstå hvad identitetsniveauerne går ud på.