Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
1.5 + 1.6: Luk Samfundet Op! + Samfundsfagets byggesten
  • Sæt jer sammen to og to og skriv en kort kritik af det I har læst indtil videre - fx, at der er for meget fokus på at der kun eksisterer to køn eller at teksten fuldstændig glemmer gruppen af drenge/mænd i samfundet osv. Hvordan kunne en alternativ se ud - det er ok, hvis I kun skriver det i stikord.
  • Sæt dig sammen med en makker. Udarbejd tre spørgsmål til ligestillingsspørgsmålet.
    • Det ene spørgsmål skal være redegørende,
    • det andet spørgsmål skal være undersøgende/sammenlignende og
    • det tredje spørgsmål skal være diskuterende og give mulighed for en faglig vurdering.
  • For at kunne svare fyldestgørende på de tre taksonomis opbyggede spørgsmål, skal man inddrage faglige begreber fra bogen og kvalitative eller kvantitative data. I skal selv overveje besvarelserne til de tre spørgsmål, som I lige har stillet - men I skal være opmærksomme på, at det er nogle andre fra klassen, som skal forsøge at besvare jeres spørgsmål, og de skal kunne svare på dem ved at benytte sig af den samme viden, som I har opnået i undervisningen.
  • Når jeres spørgsmål er udarbejdet, går I sammen med et andet par og stiller hinanden spørgsmål og noterer svarene ned. Diskuter til sidst i klassen, hvordan det fungerede med spørgsmålene og besvarelserne, herunder hvor gode I var til at inddrage faglige begreber fra bogen og kvalitative og/eller kvantitative data i jeres besvarelser af spørgsmålene. Diskuter også, om spørgsmålene var forståelige? Og om de svar der blev givet, var svar som spørgsmålsstillerne forventede, eller om der blev svaret noget helt andet?