Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
1.2: Ligestilling mellem kønnene med sociologiske briller
 • Som det beskrives i bogen, er en kønsrolle udtryk for en række bestemte forventninger, som vi har til kønnet kvinde og kønnet mand. Derfor opfatter vi ofte kønnene, som to køn og stiller spørgsmålet: Er du kvinde eller mand. Men nogle føler ikke, de kan svare præcist på dette spørgsmål, fordi de fx føler sig som andet end kvinde eller mand. Brug dine egne og din sidemakkers erfaring. Lav en liste over alle de ting du i din hverdag gør eller har lyst til at gøre, som ikke stemmer overens med de forventninger omverdenen har til dig og dit køn.
 • Se filmen om transpersoners rettigheder. Kønsidentitet og kønsroller er to forskellige ting. Men Lai taler blandt andet om nogle af de forventninger, som de sociale omgivelser havde til ham på baggrund af det køn, de læste ham som. Diskuter ud fra din viden om kønsroller, hvorfor I tror, at Lai blev smidt af drengefodboldholdet.
 • Se debatfilmen om kønsfordeling på arbejdsmarkedet. Flere af interviewpersonerne nævner, at vi i Danmark har et kønsopdelt arbejdsmarked. Hvad vil det sige? Forklar hvordan det kønsopdelte arbejdsmarked opstår ud fra det, du lige har lært om kønsroller bestemt at sociale omgivelser.
 • Figur 1.2 viser fravær på grund af barns sygdom i 2013 og igen 2019. Hvad kan udledes af denne figur? Se filmen om fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder. Hvad kan forklare, at danske fædre tager færre barns første sygedag end danske mødre?
 • Se filmen om fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder. Hvem i filmen mener, at der burde være en mere lige barselsfordeling? Lav en liste over de forskellige argumenter for en mere lige barselfordeling, som de bliver beskrevet i filmen. Hvilke løsningsforslag hænger sammen med de forskellige argumenter?
 • Se de to film om Indkomstforskelle mellem mænd og kvinder og barselsfordeling og forklar din sidemakker, hvordan de to problemstillinger hænger sammen.
 • Undersøg med din sidemakker, hvad barsel og pension kan have med hinanden at gøre. Brug nettet for at finde svaret. Brug evt. figur 1.4.
 • Hvilken betydning får den ulige barselsfordeling for de kvinder, som ingen børn vil have? Og for mænd og kvinders ansættelsesvilkår? Brug nettet til at finde svaret.
 • Se tabel 1.1 og figur 1.4. Sammenlign mænds og kvinders indkomst og pensionsforhold sådan som det ser ud i dag. Hvordan tror du, tabellerne ser ud om 20 år?
 • Undersøg hvordan uddannelsesmønsteret ser ud for henholdsvis kvinder og mænd i Danmark? Husk at bruge din viden (se How to do - metodetekstboks s.13) om, hvordan man læser et søjlediagram.
 • Lav med din sidekammerat en liste over årsager til, at kvinder er bedst uddannet (figur 1.4) og at mænd tjener mest (figur 1.5). Se filmene om kønsfordeling på arbejdsmarkedet og indkomstforskellene mellem mænd og kvinder som inspiration.

Læs tegneserien "En kvindes dag" fra Kvinde kend din krop, 1975.

Kilde: Kvinde kend din krop, Tiderne skifter 1975
 • Lav et lille interview med din mor, faster eller gudmor: Hvordan er deres hverdag? Prøv at tegne deres hverdag som en kort tegneserie. Hvordan adskiller den nye tegneserie sig fra den i Kvinde kend din krop? Lav et tilsvarende interview med din far, onkel eller gudfar. Hvordan er deres hverdag? Prøv at tegne deres hverdag som en kort tegneserie.
 • Se filmen om kønsfordeling på arbejdsmarkedet. Lav et skema over jobs i det offentlige og det private. Prøv at forklare med din viden om kønsroller, hvorfor flere kvinder end mænd arbejder i den offentlige sektor.
 • Undersøg hvordan kønsrollemønstrene ser ud i Danmark i dag - det kan være vanskeligt at finde op to date tal - men der findes undersøgelser fra 2015 og 2016 som fortæller, hvem der eksempelvis står for hvad i familierne.
 • I filmen om kønsfordeling på arbejdsmarkedet nævnes flere grunde til det kønsopdelte arbejdsmarked. Hvad er forskellene på de argumenter, som Stine Bosse og Louise Kjølsen kommer med? For eksempel når Stine Bosse taler om et omsorgsgen og Louise Kjølsen taler om ”biologiske tegn” på kroppen. Diskuter dette ud fra det i lige har lært om kønsroller.
 • Undersøg barselsreglerne for hhv. mænd og kvinder og sæt dem op overfor hinanden i et skema. Sammenlign mænds barsel i EU, Sverige og Norge ved selv at finde tallene på nettet. Sæt dem op overfor hinanden i et skema.
 • Lav en liste over alle de jobs, du godt kunne tænke dig at prøve. Sammenlign med en fra klassen med et andet køn end dig selv. Kan man se forskelle på jeres jobønsker? I givet fald hvilke? Diskuter hvad I tror der kan forklare de evt. forskelle.
 • Ligestilling kan både handle om at give kvinder og mænd bedre vilkår. I filmen om fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder nævner Stine Bosse ligestilling på barselsområdet som et eksempel på det at give mænd bedre vilkår. Overvej selv, om der er ting fra jeres egen hverdag, hvor ligestilling især vil komme mænd til gode.