Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
LUK SAMFUNDET OP-GAVER

... er en foræring til dig, når du er klar til at lukke samfundet op! Det er innovationsopgaver, som rækker ud over bogen, og som giver dig mulighed for at forlade klasseværelset og bevæge dig ud i samfundet. Luk samfundet op-gaver er større opgaver, der er oplagte til eksempelvis at afrunde et undervisningsforløb. Gennem Luk samfundet op-gaver vil du blive i stand til at udforske bogens teori, politikeres og andre meningsdanneres holdninger og dermed det samfund du lever i, på en spændende og udfordrende måde.

INNOVATIONSOPGAVE: HVORDAN ÆNDRES KØNSROLLERNE I FAMILIEN?

Plan over innovationsopgave på 2-3 lektioner

Lektie: Spørgeskemaundersøgelse og interview: Du finder spørgeskemaet og interview længere nede på siden, og her kan du downloade spørgeskemaet til udfyldelse i Word.


1. sekvens: Behandling af kvantitative data

 • Saml resultaterne fra alle elevernes spørgeskemaer i et samlet dokument.
 • Redegørelse: Gennemgå de kvantitative data i det samlede spørgeskema et for et og beskriv kort og præcist resultaterne i alle fem spørgsmål.
 • Undersøgelse: I hvor høj grad er der kvantitative tendenser til bestemte kønsroller eller til ligestilling med hensyn til hhv. tøjvask, rengøring, madlavning, småreparationer og indkøb?
 • Sammenligning: Find og sammenlign de samme kvantitative data fra SurveyBanken.

2. sekvens: Behandling af kvalitative data

 • Redegørelse: Opstil og fremlæg kort hovedpointen i hvert interview.
 • Undersøgelse: Er der mønstre, ligheder og/eller forskelle i den oplevelse af kønsroller og ligestilling med hensyn til hhv. tøjvask, rengøring, madlavning, småreparationer og indkøb?

3. sekvens: Undersøgelse og opsummering

 • Opsummér resultaterne i begge undersøgelser.
 • Sammenligning: Sammenlign de kvalitative informationer med de kvantitative data i spørgeskemaet. Overvej om oplevelserne og mønstrene er ens?
 • Undersøgelse: Opstil forskellige forklaringer på, hvorfor I lige er kommet frem til disse resultater af sammenhængen mellem ligestilling og kønsroller i spørgeskemaet og interviewene. Brug begreber og teorier fra kapitel 1 og skriv både en politisk, en økonomisk og en sociologisk forklaring.

4. sekvens: Diskussion og anbefaling

 • Benyt debatfilmene på bogens hjemmeside til at sætte gang i diskussionen om, hvordan det står til med ligestilling og kønsroller i Danmark.
 • Diskussion: Opstil tre forskellige argumenter for, hvad der bør gøres med hensyn til ligestilling og kønsroller i Danmark.
 • Løsning: Anbefal et af argumenterne. Beskriv hvorfor det er det bedste argument.

SPØRGESKEMA: HVORDAN ER KØNSROLLERNE?

INTERVIEW: HVORFOR ER DER KØNSROLLER OG/ELLER LIGESTILLING?

Interview personerne der deltog i spørgeskemaet, lige efter de har svaret på spørgsmålene. Optag samtalen fx på en mobiltelefon. Gennemgå svarene i spørgeskemaet et for et og stil dem følgende spørgsmål:

 1. Hvorfor svarede du, som du gjorde?
 2. Mener du, at det er udtryk for, at der er kønsroller eller ligestilling i dit hjem?
 3. Hvorfor mener du det?