Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
  • Figur 1.1: Samfundsfags tre hovedområder
  • Figur 1.2: Fravær på grund af barns sygdom 2013 og 2019 efter køn og sektorer
  • Figur 1.3: Kønsroller er bestemt af de sociale omgivelser
  • Figur 1.4: Gennemsnitlig formue, alder og køn, kr., 2019
  • Figur 1.5: Samtykkelovgivning – forbedring af forurettedes retssikkerhed i seksuelle krænkelsessager
  • Figur 1.6: De to overordnede politiske tilgange til ligestilling mellem kønnene i Danmark