Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
1.3: Ligestilling mellem kønnene med økonomiske briller
 • Se filmen om kønsfordeling på arbejdsmarkedet og forklar din sidemakker, hvordan det kønsopdelte arbejdsmarked hænger sammen med lønforskellen mellem mænd og kvinder. Diskuter hvorfor sektorfordelingen er som den er, og inddrag din viden om kønsroller.
 • Er der lønmæssig ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark? Se filmen om indkomstforskellene mellem mænd og kvinder og undersøg selv lønstatistiker fx denne ”Derfor tjener mænd mere end kvinder” af Martin Laurberg, Dansk Arbejdsgiverforening 8.3.2019.
 • I filmen om indkomstforskellene mellem mænd og kvinder bliver der talt om lønforskelle mellem mænd og kvinder. Nogen taler om en uforklarlig lønforskel, andre om et kønsopdelt arbejdsmarked. Diskuter med din sidemakker, hvad der er forskellen på en uforklarlig lønforskel og en lønforskel skabt af et kønsopdelt arbejdsmarked. Hvordan kan Henrik Dahl og Henrik Marstal være så uenige om statistik? Diskuter i klassen, hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med statistik.
 • Diskuter ud fra de film I allerede har set og afsnit 1.2, hvorfor det lidt provokerende kan siges af tabel 1.4, at mænd er ”mere attraktive” end kvinder på det danske arbejdsmarked.
 • Se begrebsfilm, hvor Henrik Marstal fortæller om glasloftet. Kan begrebet bruges til at forklare lønforskelle? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Ifølge bogen er der i Danmark stadig en del sociale og økonomiske forskelle og uligheder mellem mænd og kvinder. Hvad er løsningen på det? Og er det overhovedet et problem, der skal løses? Se filmen om fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder til inspiration. Hvilke forskellige løsningsforslag kommer interviewpersonerne med? Hvad mener du selv er det rigtige at gøre? Overvej, hvilke af løsningerne der handler om lovgivning og hvilke der handler om familien selv.
 • Der har hen over sommeren 2021 været en faglig kamp på det danske arbejdsmarked - en såkaldt strejke. Det har været sygeplejerskerne, som har stemt nej til deres overenskomst og de har nu benyttet sig af retten til at strejke. Undersøg følgende:
  • Hvorfor har sygeplejerskerne i Danmark valgt at strejke? Læs eventuelt denne artikel til inspiration.
  • Hvilke argumenter bruger henholdsvis Dansk Sygeplejeråd for at sygeplejerskerne er nødt til at strejke, og hvilke argumenter bruger arbejdsgiverne (Danske regioner) for at strejken ikke kommer til at få det resultat som sygeplejerskerne ønsker?
  • I løbet af den faglige kamp (strejken) har der været en masse forskellige tal, der er fløjet gennem luften i forhold til, hvad en sygeplejerske tjener. Forsøg i klassen at finde ud af, hvad der er op og ned og diskuter hvorvidt kravene fra sygeplejerskerne er rimelige, herunder om en løsning kun handler om løn - eller om både en forbedring af arbejdsvilkårene og en klarere anerkendelse af gruppen af sygeplejesker kunne være vejen frem.
 • Undersøg ligestillingsforholdet i din familie, det kan være dine forældre, bedsteforældre, onkler, tanter eller venner af familien:
  • Hvem tjener mest – mændene eller kvinderne?
  • Hvem arbejder flest timer uden for hjemmet – mændene eller kvinderne?
  • Hvem har typisk den længste uddannelse – mændene eller kvinderne?
  • Hvem har stået for den primære del af børneopdragelse og husholdning?
  • Hvem har holdt det meste af barselsorloven?
 • Find gerne selv på andre forslag end de her anførte til at belyse ligestillingsforholdene mellem mænd og kvinder i din familie.