Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
TJEK-PÅ-LEKTIEN

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for.
Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten,
dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

  1.1: Samfundet og samfundsfag

  • Hvad er samfundet?
  • Hvordan påvirker samfundet os?
  • Hvilke tre fagområder (eller hovedområder) arbejder vi med i samfundsfag?

  1.2: Ligestilling mellem kønnene med sociologiske briller

  • Hvad handler ligestilling om?
  • Hvad handler sociologi om?
  • Hvad er en kønsrolle for noget?
  • Hvad er et kønsrollemønster?
  • Hvordan aflæser vi et søjle- og kurvediagram (se metode tekstboks s.13)?
  • Hvad er et socialt mønster?
  • Hvordan forstår vi en model?
  • Forklar figur 1.2 og 1.3
  • Hvilke særlige udfordringer kan etniske minoritetskvinder står over for i forhold til ligestilling mellem kønnene?

  1.3: Ligestilling mellem kønnene med økonomiske briller

  • Hvordan aflæser vi en tabel (se metode tekstboks s.17)
  • Hvad handler økonomi om?
  • Hvad menes der med, at der i verden er knappe ressourcer og at vi skal prioritere ressourcerne?
  • Hvorfor er det interessant at kigge på kønnenes indkomst- og formueforhold?
  • Hvordan er fordelingen i den gennemsnitlige formue mellem køn og alder i 2019
  • Hvad vil det sige, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked?

  1.4: Ligestilling mellem kønnene med politiske briller

  • Hvad handler politologi (politik) om?
  • Hvad menes med begrebet forskelsbehandling?
  • Hvad viser tabel 1.2
  • Hvad handler #MeToo og seksuelle krænkelser om?
  • Hvad handler samtykkelovgivningen om, og hvorfor har man vedtaget denne lov?
  • Forklar figur 1.6
  • Hvad er forskellen på resultatlighed og formel lighed?

  1.5: Luk Samfundet Op!

  • Hvilke to kritikpunkter kan rejses mod dette kapitel?
  • Hvad menes med henholdsvis en binær og non-binær kønsopfattelse?

  1.6: Samfundsfagets byggesten

  • Hvordan kan man strukturere informationer og viden gennem samfundsfag?
  • Hvad er aktuel viden?
  • Hvad er empiri?
  • Hvad er kvantitativ metode?
  • Hvad er kvalitativ metode?
  • Hvad er et samfundsfagligt begreb, og hvorfor er det vigtigt at have viden om de samfundsfaglige begreber?
  • Hvad er samfundsfaglig teori?

  1.7: Hvad skal jeg kunne i samfundsfag C?

  • Hvad er taksonomi?
  • Hvad skal man kunne gøre på de forskellige taksonomiske niveauer?
  • Hvad vil det sige at være en demokratisk medborger?