Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
9.6: Løsninger: Nedskærings-, udvidelses- og om-prioriteringsstrategien
 • Sæt jer sammen i grupper, hvor I undersøger og diskuterer:
  • 1. Nedskæringsstrategien. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
  • 2. Udlicitering. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
  • 3. Brugerbetaling. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
  • 4. Indkomstbestemte sociale ydelser. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
  • 5. Empowerment. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
  • 6. Udvidelsesstrategien. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
  • 7. Omprioriteringsstrategien. Forklar den. Find aktuel viden om den. Diskuter fordele og ulemper ved strategien.
 • Se figur 9.11 . Diskuter med din sidemakker, hvilke af udvidelsesmulighederne I ville hælde til, hvis det var jer der var politikerne? Og hvilke ville I bestemt ikke hælde til? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Lav et mindmap over alle de ideer du og din makker har til, hvordan I mener at staten på bedst mulig måde kan sikre velfærdsstaten. Hvordan synes du, man bør løse de demografiske udfordringer og hvordan kan politikerne bedst leve op til borgernes forventningspres? Tænk over globalisering, arbejdsstyrke, offentlige udgifter og skat når I laver jeres mindmap.