Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
9.5: Velfærdsstatens eksterne udfordringer
  • Gå sammen to-og-to. Forklar hvad økonomisk globalisering er og giv eksempler på, hvordan du kan købe varer fra hele verden, undersøg fx de ejendele du har som telefon, computer, tøj osv. Hvor kommer de fra?
  • Sæt jer sammen i grupper og tag udfordringerne op:
    • 1. Høje produktionsomkostninger. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
    • 2. Outsourcing og stordriftsfordele. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
    • 3. Social dumping. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
    • 4. Immigration. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.