Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
TJEK-PÅ-LEKTIEN

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for.
Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten,
dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

9.1: Velstand og velfærd

 • Hvad betyder begrebet velstand?
 • Hvad betyder begrebet velfærd?
 • Hvilke velfærdsbehov har mennesket ifølge Allardt?

9.2: Velfærdstrekanten – borgernes forskellige veje til velfærd

 • Hvad er velfærdstrekanten?
 • Hvordan kan behov for velfærd sikres på markedet?
 • Hvordan kan behov for velfærd sikres af staten?
 • Hvad er offentlig servise?
 • Hvad er indkomstoverførsler?
 • Hvordan kan behov for velfærd sikres af civilsamfundet?
 • Hvilke tre velfærdsmodeller har Gösta Esping-Andersen identificeret?
 • Hvad er en universelvelfærdsmodel?
 • Hvad er en residual velfærdsmodel?
 • Hvad er en korporativ velfærdsmodel?
 • Hvilken betydning har staten, markedet og det civile samfund i de tre velfærdsmodeller

9.3: Velfærdsstatens udfordringer

 • Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat over for?

9.4: Velfærdsstatens interne udfordringer

 • Hvad menes med den demografiske udfordring?
 • Hvad menes med borgernes forventningspres?
 • Hvad menes med borgernes forsørgerbyrden?
 • Hvad menes med stigende social ulighed?
 • Hvorfor kan velfærdsforsikringer og individualisering påvirke den universelle velfærdsmodel i Danmark?
 • Hvad er flexicurity-modellen?
 • Hvem er arbejdsmarkedets parter?

9.5: Velfærdsstatens eksterne udfordringer

 • Hvad er den økonomiske globalisering?
 • Hvad er produktionsomkostninger?
 • Hvad er outsourcing?
 • Hvad er stordriftsfordele?
 • Hvad betyder social dumping?
 • Hvad menes med den eksterne immigrationsudfordring?

9.6: Løsninger: Nedskærings-, udvidelses- og om-prioriteringsstrategien

 • Hvad handler nedskæringsstrategien om?
 • Hvad betyder udlicitering?
 • Hvad går brugerbetaling ud på?
 • Hvordan fungerer indkomstbestemte sociale ydelser?
 • Hvad menes med empowerment i forhold til velfærdsstaten?
 • Hvad er udvidelsesstrategien?
 • Hvad er omprioriteringsstrategien?

9.7: Fra velfærdsstat til konkurrencestat?

 • Hvad er en konkurrencestat?
 • Hvad er forskellen på den klassiske velfærdsstat og konkurrencestaten?
 • Hvad menes med en nødvendighedens politik?
 • Hvad menes med konkurrencestatsvinderen?
 • Hvad menes med konkurrencestatstaberen?