Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
9.4: Velfærdsstatens interne udfordringer
 • Sæt jer sammen i grupper og tag udfordringerne op:
  • 1. Den demografiske udfordring. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
  • 2. Borgernes forventningspres. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
  • 3. Forsørgerbyrden. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
  • 4. Stigende social ulighed. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
  • 5. Velfærdsforsikringer og individualisering. Forklar den. Find aktuel viden om den. Forsøg, om I kan finde løsninger på udfordringen.
 • Gå sammen to-og-to. Forklar flexicurity-modellen og undersøg arbejdsmarkedets parter. Undersøg aktuelle eksempler på overenskomster mellem lønmodtagernes faglige organisationer og arbejdsgiverforeningerne. Fremlæg disse for klassen.
 • Se debatfilmen social mobilitet. Diskuter i klassen institutionernes rolle i velfærdsdanmark. I jeres argumentation skal i blandt andet komme ind på bl.a. skat, brugerbetaling, indkomstbestemte sociale ydelser, folkeskoler, privatskoler, sociale klasse og kapital.
 • Se debatfilmen, hvor Lisbeth Zornig taler om sort arbejde. Sæt dig sammen med to andre. Kender du nogen, der har foretaget eller benyttet sig af sort arbejde? Forklar, hvordan sort arbejde kan være et fænomen, som skyldes kendetegn ved den samfundstype. Husk tilbage på det I har lært kendetegn ved det senmoderne samfund. Hvordan skal regeringen håndtere den øgede individualisering? Kom med forslag og skriv dem ned. Inddel jeres løsningsforslag i sociologiske, økonomiske og politiske løsningsforslag. Diskuter, hvilke politiske og økonomiske tiltag som I mener, er de mest effektive, hvis regeringen skal formindske sort arbejde. Tænk tilbage på det I har lært om politiske ideologier og økonomi.