Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
 • Figur 9.1: Velfærdstrekanten – tre samfundsarenaer for behovsopfyldelse
 • Figur 9.2: Forholdet mellem borger og stat
 • Figur 9.3: Den universelle velfærdsmodel
 • Figur 9.4: Den residuale velfærdsmodel
 • Figur 9.5: Den korporative velfærdsmodel
 • Figur 9.6: Sammenligning af de tre velfærdsmodeller
 • Figur 9.7: Udfordringer for den danske universelle velfærdsstatsmodel
 • Figur 9.8: Den offentlige saldo. 2011-2020 (marts). Mia kr.
 • Figur 9.9: Befolkningen opdelt i befolkningsgrupper. 2020 og 2030. Antal tusinde
 • Figur 9.10: Flexicurity-modellen
 • Figur 9.11: Muligheder for udvidelse af arbejdsstyrken
 • Figur 9.12: Den klassiske velfærdsstat versus konkurrencestaten
 • Figur 9.13: Konkurrencestatsvinderen og konkurrencestatstaberen
 • Figur 9.14: Den universelle velfærdsstats styrker, svagheder, muligheder og begrænsninger