Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
Intro + 4.1: Livsformer
  • Lav en oversigt over Kirsten Sørensens, Fatima Ceric og Søren Hansens daglige prioriteringer. Hvordan prioriterer de arbejde, fritid, penge, interesser, ambitioner, familie og venner internt og i forhold til hinanden. Brug figur 4.1 og forsøg at bestemme hvilken livsform, som du/I tror, at hver af personerne lever. Hvordan vil du gerne leve dit liv i forhold til arbejde og fritid? På hvilken måde tror du, at du vil opnå den anerkendelse og bekræftelse du søger? Hvad giver dig identitet? Tal med din sidemakker om jeres drømme for fremtiden.
  • Lav et fokusgruppeinterview med familie eller venner som er ældre end dig. Gerne fra generationen før dig, og fra generationen før igen. Du skal stille dem et spørgsmål, som får dem til at fortælle dig noget om, hvordan deres forventninger til livet var, da de var på din alder. Du kan hjælpe dem lidt ved at stille opfølgende spørgsmål som, ”hvad var dine forventninger til uddannelse, arbejde, kærlighed, familie, til det at rejse ud i verden, til det at realisere dig selv, da du var i min alder?”
  • Udfyld skemaet livsformer. Er der sammenhæng mellem dine forældres eller bedsteforældres arbejde og de holdninger og værdier, som de giver udtryk for i det daglige? Skriv svarene ind i figuren. Du finder skemaet her.
  • Undersøg, hvilken livsform du selv mener at udleve? Fx hvad er forholdet mellem den tid du bruger på fritid og på skolearbejde? Skriv svaret ind i figuren.
  • Sammenlign de svar du har fået i din figur, med din siddemakker/gruppe og diskuter, hvorfor resultatet er blevet, som det er. Fx hvorfor de personer du har interviewet havde anderledes forventninger til livet end du har i dag osv.
  • Diskuter i forlængelse heraf, om vi altid kan bestemme en persons livsform, alene ud fra det arbejde som personen har.
  • Undersøg hvilke jobs som er særligt populære i Danmark. Diskuter dernæst hvad der kan forklare, at nogle jobs er meget mere populære end andre, og diskuter om det kan være et problem for det danske samfund, at der er så stor forskel på, hvilke jobs som vi synes er hotte og hvilke der ikke er så hotte. Forsøg at inddrage jeres viden om livsformer i forhold til at forklare, hvorfor nogle jobs har mere status end andre - I kan benytte jer af denne artikel, til at se, hvilke jobs der er hotte ”De mest prestigefyldte jobs i Danmark - er dit et af dem”.