Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
4.3: Pierre Bourdieu + 4.4: Basil Bernstein - sproget er en kode, som har betydning
  • Undersøg hvilke kapitaler din familie og du selv har? Se måske instruktionsfilmen om Pierre Bourdieus begreber for at få helt styr på kapitalerne. Udfyld skemaet Kapitaler.
  • Brug skemaet Kapitaler II til at finde ud af, hvordan du kan ændre på dine kapitaler, men også, hvad der kan true dine kapitaler. Når du har udfyldt figuren, skal du sammenligne med din makker og diskuterer jeres svar igennem.
  • Lav en lille kapitalundersøgelse i jeres klasse. Er der forskel på, hvilke kapitaler drenge og piger har i klassen? Hvilken kapital synes at være den mest fremtrædende i jeres klasse? Tror I, at denne kapitalform, også er den mest udbredte på jeres skole? Forklar, hvordan det kan være. Diskuter i klassen, om det er vigtigt at have kapital. Vurder herunder, hvilken af de tre kapitalformer der er vigtigst Se måske instruktionsfilmen om Pierre Bourdieus begreber for at få helt styr på kapitalerne.
  • Se debatfilmen indkomstudviklingen i Danmark. Aydin Soei taler i videoen om, at problemet ikke handler så meget om økonomisk kapital som kulturel kapital. Hvad mener han med det? Hvilken rolle spiller uddannelse? Hvorfor tror du, at det er sværere for elever som kommer fra hjem uden så meget kulturel kapital at gå i gymnasiet? I har jo alle sammen de samme lærere? Og hvad tænker du man kan gøre for at rette op på uligevægten?
  • Diskuter, om I er enige med Basil Bernstein i at sprog og evnen til at afkode sprog er afgørende forudsætninger for at klare sig godt i gymnasiet eller HF? I må i jeres diskussion meget gerne komme med konkrete eksempler på - fag hvor I selv har haft eller har svært ved at knække den faglige sprogkode - og hvad det gør ved jer.
  • Hvad mener Basil Bernstein der er af årsager til social ulighed? Se evt. debatfilm om daginstitutioners rolle i samfundet. Hvad siger Lisbeth Zornig om sprogets betydning? Hvorfor er sproget så vigtigt så tidligt? Hvis du var politiker, hvad ville du så gøre for at sikre at alle havde mere lige forudsætninger i det danske samfund?