Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
 • Figur 4.1: Tre forskellige livsformer
 • Figur 4.2: Minervamodellen
 • Figur 4.3: De tre centrale kapitalformer hos Bourdieu
 • Figur 4.4: Sammenhængen mellem Pierre Bourdieus begreber
 • Figur 4.5: Bernsteins sprogkodeteori
 • Figur 4.6: De fem forskellige sociale klasser i det danske samfund
 • Figur 4.7: Generations- og karrieremobilitet
 • Figur 4.8: Hvilken betydning har dine forældres uddannelsesbaggrund for din uddannelse? 2020
 • Figur 4.9: Indkomstudviklingen i Danmark i perioden 2002-2017, indeks, faste priser
 • Figur 4.10: Absolut og relativ fattigdom
 • Figur 4.11: Antal danskere, der lever under fattigdomsgrænsen i Danmark 2009-2017